Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Plan wydarzeń „Nad Niemnem”

Autor: Ewa Petniak

Tom I

1. Powrót z kościoła Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej.

2. Wizyta Różyca i Kirły w domu Korczyńskich.

3. Losy rodu Korczyńskich.

4. Rozmowa Benedykta i Emilii – wzajemne pretensje.

5. Przybycie do dworu Korczyńskich przedstawicieli bohatyrowickiego zaścianka w celu wyjaśnienia kwestii spornej o konie.

6. Zaduma Benedykta nad swoim życiem.

7. Przyjęcie imieninowe pani Emilii.

8. Historia romansu Justyny z Zygmuntem.

9. Spotkanie Justyny z Janem Bohatyrowiczem i spacer do zaścianka.

10. Zwierzenia Anzelma.

11. Wyprawa Justyny i Bohatyrowiczów do grobu Jana i Cecylii.

Tom II

1. Różyc w Olszynce – prośba do kuzynki Kirłowej w celu zapoznania go z Justyną.

2. Rozmowa Justyny i Marty – wspomnienia ciotki o Anzelmie.

3. Żądania finansowe Darzeckiego – sugestia sprzedaży korczyńskiego lasu z pamiętną mogiłą.

4. Kłótnia Witolda z ojcem – spór o ideały.

5. Miłosny list Zygmunta do panny Orzelskiej – obawy i zazdrość Klotyldy.

6. Żniwa w Bohatyrowiczach – praca Justyny.

7. Spotkanie Anzelma i Witolda w domostwie Bohatyrowiczów.

8. Wyprawa Justyny i Jana na mogiłę powstańców – relacja Jana o powstaniu.

9. Zaproszenie Justyny przez Elżunię na wesele.

10. Opowieść dziadka Domuntówny o wyprawach napoleońskich.

11. Rozmowa Justyny z Martą o stryju Jana – Anzelmie.

Tom III

1. Zaduma Andrzejowej Korczyńskiej nad losem i nieudanym małżeństwem jej syna.

2. Nieszczęśliwy związek Zygmunta i Klotyldy.

3. Spór między Witoldem a ojcem dotyczący traktowania ludzi i zarządzania Korczynem.

4. Rozmowa w domu Korczyńskich o planach Różyca wobec Justyny.

5. Definitywne odtrącenie Zygmunta przez pannę Orzelską.

6. Kłótnia Zygmunta z matką – różnice poglądów.
7. Wesele Elżusi Bohatyrowiczówny z Franciszkiem Jaśmontem.

8. Spotkanie Marty i Anzelma podczas zabawy weselnej.

9. Tańce Justyny i Jana – incydent z Domuntówną.

10. Rozmowa chłopów z Witoldem Korczyńskim w świetlicy domu Fabiana.

11. „Wyprowadzka” pannny młodej z domu rodziców.

12. Pojednanie Witolda z Benedyktem – odstąpienie Korczyńskiego od procesu przeciwko Bohatyrowiczom.

13. Wyprawa gości weselnych na Niemen – „spływ” po rzece w połączeniu ze śpiewem pieśni.

14. Wyznanie miłosne Justyny i Jana – „osobiste” zaręczyny.

15. Przyjazd Kirłowej z wiadomością o oświadczynach Różyca.

16. Odrzucenie oświadczyn przez Justynę i jej decyzja o ślubie z młodym Bohatyrowiczem.

17. „Wieczny smutek – wieczna radość” – rozmowa.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Życiorys Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Przyroda w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies