Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej


Ostatnie opowiadanie cyklu „Gloria victis” stanowi nowelka o identycznym tytule: „Gloria victis”. Wydarzenia w niej przedstawione są raczej alegoryczne, symboliczne, zasady poetyki realistycznej zostały w znacznym stopniu ograniczone. Narracja utrzymana jest w konwencji baśni, a las spełnia funkcję narratora. Leśne drzewa relacjonują przebieg powstańczych wypadków, wspominają bohaterów i walki. Ich relację wypełnia patos i powaga. „Gloria victis” to hołd złożony w ofierze męczennikom sprawy narodowej.

W twórczości Elizy Orzeszkowej pobrzmiewają echa powstania styczniowego (1863 - 1864). Dzieła pisarki zaangażowane są w ówczesną problematykę społeczną, narodową i patriotyczną. Autorka pragnęła wskazać i podkreślić znaczenie działań na rzecz wolności, przypomnieć o obowiązku walki w obronie tejże wolności i tożsamości narodowej. Jej utwory miały rozbudzać świadomość narodową, dlatego mnóstwo w nich aluzji historycznych. Zawierały ponadto pewne wskazówki dotyczące życia w popowstaniowej rzeczywistości: idea pracy i utrzymania ziemi, potępienie kosmopolityzmu. Pośród wielu utworów wspominających wydarzenia historyczne, opiewających bohaterów, twórczość Orzeszkowej zajmuje szczególne miejsce. Dziedzictwo literackie powieściopisarki stało się zwierciadłem epoki - nie tej, która przeminęła, ale tej, która ze względu na patriotyczne i społeczne przesłania, wpłynęła na teraźniejszość.

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Życiorys Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Przyroda w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies