Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze

Nie bez znaczenia była twórczość warszawskich pozytywistów („pozytywizm warszawski”), którzy w artykułach prasowych sformułowali program polskiego pozytywizmu. Czołowym publicystą był nie tylko wspomniany Aleksander Świętochowski, ale i Piotr Chmielowski, Bolesław Prus, Julian Ochorowicz. Świętochowski wyszydzał kult przywilejów stanowych, tradycjonalizm religijny i gospodarcze zacofanie szlachty. Przeciwstawiał jej wiarę w postęp, w naukę, w „pozytywną” i twórczą pracę.

W kwestii polityki pozytywiści odcięli się od tradycji romantyzmu i powstań narodowych. Nie wierzyli w zwycięstwo sprawy polskiej i dlatego negowali potrzebę niepodległości: „Nie na zewnętrznych środkach samodzielności politycznej spoczywa istnienie ludów” – oświadczał Świętochowski. Nie potrzebujemy własnych żołnierzy, ministrów i parlamentów, ażeby żyć wygodnie i szczęśliwie. Wystarczy nam pole podbojów handlowo – przemysłowych oraz osiągnięć cywilizacyjnych.” Słowa te głoszone w latach 1881 – 1883 budziły kontrowersje, ale w istocie odpowiadały ówczesnym tendencjom i złudzeniom burżuazji. Świętochowski i pozostali publicyści warszawscy dzięki swoim publikacjom i zaadaptowaniu na grunt polski zachodnich poglądów filozoficznych stworzyli podwaliny polskiego pozytywizmu.

strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Życiorys Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Motywy literackie w „Nad Niemnem”
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Przyroda w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies