Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Język „Nad Niemnem”Autorka przytacza słownictwo gwarowe,obrazując życie wiejskie, np. czas żniw, w których udział biorą mieszkańcy Bohatyrowicz. Pracujące przy zbiórce zboża kobiety rozmawiają ze sobą, żartują, śmieją się, czasem krytykują, wtedy pada np. słowo „kukawka”, oznaczającego kukułkę - używa go stara Fabianowa, ganiąc zachowanie pani Starzyńskiej, która oddała córkę Antolkę na wychowanie Janowi. Dialektem posługuje się też Fabian, nazywając rodzinę Ładysiów (przydomek tworzony od imienia „głowy rodziny” – Władysława) – „harbuzami”, czyli głupcami.

Gwara – (dialekt), mowa ludności wiejskiej zamieszkującej na niewielkim obszarze (przeważnie kilka, kilkanaście wsi), zróżnicowana terytorialnie, różniąca się zarówno od języka ogólnonarodowego, jak i od gwary miejskiej.

Idiomy (wyrażenia) dialektalne pojawiają się między innymi w czasie obrządku weselnego Elżuni (córki Fabiana): „korowaj” – to placek weselny, „płótno kużelne” – to po prostu płótno lniane, a „języczna” znaczy kłótliwa i taka przyszła małżonka być nie powinna.

Towarzystwo salonowe posługuje się niejednokrotnie językiem francuskim, który wyodrębnia te warstwy społeczne: szlachtę, arystokrację, a przy tym wskazuje na dominującą wówczas „francuską modę”.

Wzbogacenie powieści zwrotami francuskimi i gwarowymi świadczy o elokwencji i erudycji (oczytanie, wiedza) pisarki, a przy okazji pokazuje, jak szczegółowo „zdiagnozowała” społeczeństwo wiejskie, mogąc przekazać w utworze jego faktyczny obraz.

strona:    1    2  

Szybki test:

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) wodę Niemna
b) prostytutkę
c) dziedziczkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) miłość
c) nieskończoność
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) biblijny
c) ezopowy
d) mityczny
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Życiorys Elizy Orzeszkowej
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Przyroda w „Nad Niemnem”
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies