Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Marta Korczyńska - charakterystyka

Pełne uznania słowa Benedykta oraz zapewnienia o jego wieloletniej przyjaźni, przywiązaniu i zaufaniu, przekonują Martę do pozostania w Korczynie i stają się źródłem jej radości. Swoje znamienne, często powtarzane frazy „wieczny smutek” zamienia w tamtej chwili na „wieczną radość”. Dzięki Benedyktowi czuje się dowartościowana i pojmuje, że mimo utraconej miłości jej smutna egzystencja nie była pozbawiona sensu.

Marta Korczyńska jest bardzo wyraźną postacią powieści. Pomimo zgryźliwości, którą niekiedy widać w jej wypowiedziach, budzi sympatię i współczucie, lecz jeszcze bardziej można ją podziwiać – za życiową mądrość, gospodarność, trud pracy, poświęcenie, a najbardziej - za godne znoszenie cierpienia.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Życiorys Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Motywy literackie w „Nad Niemnem”
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Przyroda w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies