Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Sklepy cynamonowe

Życiorys Brunona SchulzaBruno Schulz był pisarzem, krytykiem literackim i grafikiem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych awangardowych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego.

Urodził się 12 lipca 1892 roku jaku trzecie dziecko Jakuba i Henrietty. Żydowska rodzina mieszkała przy rynku w Drohobyczu. Ojciec pisarza był właścicielem sklepu z tkaniami. Zatrudniał kilku sprzedawców. Od dzieciństwa Schulz przejawiał uzdolnienia plastyczne.

Po maturze trzy lata studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej. Potem uczył się w Wiedniu malarstwa. Naukę przerwał wybuch I wojny światowej. Pogorszył się też stan zdrowia przyszłego pisarza.

Stan finansowy rodziny Schulzów uległ pogorszeniu po śmierci ojca w 1915 roku. Kolejne lata Brunon zajmował się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Najciekawszy zbiór grafik autora to „Xięga bałwochwalcza”. Wyrażała obsesje erotyczno-masochistyczne. Schulz od 1924 roku był nauczycielem rysunków oraz prac ręcznych w drohobyckim gimnazjum im. Władysława Jagiełły.

Wyjazdy w Zakopanem pozwoliły mu poznać Stanisława Ignacego Witkiewicza. Debiutem literackim Brunona Schulza były „Sklepy cynamonowe”, wydane w 1933 (1934) roku między innymi dzięki pomocy Zofii Nałkowskiej. Wkrótce na język polski przełożył „Proces” Franza Kafki. Utrzymywał kontakt z literackim centrum polskiej kultury.

Kolejny utwór „Sanatorium pod klepsydrą” ukazał się w 1937 roku. Pisarz nie ukończył książki „Mesjasz”. Jej rękopisy zaginęły.

Zginął w listopadzie 1942 roku zastrzelony przez gestapowca na ulicy getta w Drohobyczu. Dzień później planowana była jego ucieczka…

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Sklepy cynamonowe” – krótkie streszczenie
„Noc wielkiego sezonu” – streszczenie
„Wichura” – streszczenie
„Karakony” – streszczenie
„Ulica Krokodyli” – streszczenie
„Sklepy cynamonowe” – streszczenie
„Pan Karol” – streszczenie
„Pan” – streszczenie
„Nemrod” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Dokończenie” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Ciąg dalszy” – streszczenie
„Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju” – streszczenie
„Manekiny” – streszczenie
„Ptaki” – streszczenie
„Nawiedzenie” – streszczenie
„Sierpień” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” - wyjaśnienie tytułu
„Sklepy cynamonowe” – geneza utworu
Czym dla głównego bohatera są „sklepy cynamonowe”?
Bohaterowie „Sklepów cynamonowych”
Bruno Schulz - fakty z biografii
Motyw dzieciństwa w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Postać ojca w „Sklepach cynamonowych”
Mit w opowiadaniach Schulza
Oniryzm w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Degradacja człowieka w „Sklepach cynamonowych”
Język „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” jako przykład prozy poetyckiej
Koncepcja literacka opowiadań Schulza
Przemiana bohaterów w „Sklepach cynamonowych”
Przestrzeń w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Życiorys Brunona Schulza
Motyw labiryntu w „Sklepach cynamonowych”
Czas w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?
Motyw miasta w „Sklepach cynamonowych”
Wyznaczniki prozy Schulza na przykładzie „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” – najważniejsze cytaty
Bruno Schulz o „Sklepach cynamonowych”
Bruno Schulz o roli dzieciństwa
BohaterowiePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies