Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Sklepy cynamonowe

Język „Sklepów cynamonowych”Język w prozie Schulza odgrywa rolę fundamentalną. Kluczową rolę odgrywa metaforyka, liczne figury poetyckie oraz silna rytmizacja toku wypowiedzi. Świat tworzą zdania wielokrotnie złożone. Przesycone są środkami poetyckiej stylistyki. To przede wszystkim metafory. Cały świat ukazana zostaje w przenośni. Dosłowne i realne znaczenie tracą swoją rolę. Przypisuje im się znaczenie symboliczne. Liczne epitety także nadają treści charakter metaforyczny.

Szczególne znaczenie odgrywa w utworach roślinność. Zostaje ona spersonifikowana. Żyje własnym życiem. Widać to w opisie słonecznika: „Ogromny słonecznik, wydźwignięty na potężnej łodydze i chory na elephantiasis, czekał w żółtej żałobie ostatnich, smutnych dni żywota, uginając się pod przerostem potwornej korpulencji. Ale naiwne przedmiejskie dzwonki i perkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradne w swych nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach, bez zrozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika.”

Schulz posługuje się często porównaniami. Np. „Adela wracała w świetliste poranki, jak Pomona z ognia dnia rozżagwionego, wysypując z koszyka barwną urodę słońca […]” czy: „Była to chwila, kiedy czas oszalały i dziki, wyłamując się z kieratu zdarzeń i jak zbiegły włóczęga biegnie z krzykiem na przełaj przez pola […]”.
W opowiadaniach odnajdziemy też przykłady synestezji oraz łączenia wrażeń różnych zmysłów. Pisarz zestawia ze sobą opisy barw, dźwięków i kształtów.

Znajdziemy tu także różne odmiany stylizacji. Przede wszystkim to stylizacja biblijna. Ma ona na celu nadanie treści symbolicznych sensów. To środek stylistyczny umożliwiający kreację. Widać to szczególnie w wypowiedziach ojca przedstawianego jako biblijny prorok. Naśladuje rytm prozy biblijnej: „Aż pewnej nocy podniósł się ten głos groźnie i odparcie żądając, aby mu dać świadectwo usty i wnętrznościami swymi. I usłyszeliśmy, jak duch weń wstąpił, jak podnosił się z łóżka, długi i rosnący gniewem proroczym, dławiąc się hałaśliwymi słowy, które wyrzucał jak mitralieza. Słyszeliśmy łomot walki i jęk ojca, jęk tytana ze złamanym biodrem, który jeszcze urąga.” Występuje tu powtarzalność układów zdaniowych, rozpoczynanie zdań od spójnika czy umieszczanie czasowników na końcu zdania. Dodatkowo występują słowa zaczerpnięte ze staropolszczyzny, jak: usty”, „słowy”.

Język naukowego wywodu odnajdziemy natomiast w „Traktacie o manekinach”, np.: „Zabójstwo nie jest grzechem. Jest ono nieraz koniecznym gwałtem wobec opornych i skostniałych form bytu, które przestały być zajmujące. W interesie ciekawego i ważnego eksperymentu może ono nawet stanowić zasługę. Tu jest punkt wyjścia dla nowej apologii sadyzmy.”.

Obok pojedynczych środków występują też stylizacje całych scen. Świadczy o tym scena z opowiadania „Noc wielkiego sezonu” podczas której ojciec występuje w roli proroka. Fragment ten stanowi przypowieść o poezji. Główne jej postaci mają swoje odpowiedniki w Biblii. Ojciec to prorok, subiekci – grzeszni aniołowie, zaś zgromadzeni w sklepie klienci to lud Izraela. Jakub karci klientów jak biblijny prorok: „Mój ojciec wyrastał nagle nad tymi grupami kupczących, wydłużony gniewem i gromił z wysoka bałwochwalców potężnym słowem”.

Schulz jest geniuszem w posługiwaniu się językiem. Zadziwiające i rozbudowane środki językowe tworzą niepowtarzalny świat.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Sklepy cynamonowe” – krótkie streszczenie
„Noc wielkiego sezonu” – streszczenie
„Wichura” – streszczenie
„Karakony” – streszczenie
„Ulica Krokodyli” – streszczenie
„Sklepy cynamonowe” – streszczenie
„Pan Karol” – streszczenie
„Pan” – streszczenie
„Nemrod” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Dokończenie” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Ciąg dalszy” – streszczenie
„Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju” – streszczenie
„Manekiny” – streszczenie
„Ptaki” – streszczenie
„Nawiedzenie” – streszczenie
„Sierpień” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” - wyjaśnienie tytułu
„Sklepy cynamonowe” – geneza utworu
Czym dla głównego bohatera są „sklepy cynamonowe”?
Bohaterowie „Sklepów cynamonowych”
Bruno Schulz - fakty z biografii
Motyw dzieciństwa w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Postać ojca w „Sklepach cynamonowych”
Mit w opowiadaniach Schulza
Oniryzm w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Degradacja człowieka w „Sklepach cynamonowych”
Język „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” jako przykład prozy poetyckiej
Koncepcja literacka opowiadań Schulza
Przemiana bohaterów w „Sklepach cynamonowych”
Przestrzeń w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Życiorys Brunona Schulza
Motyw labiryntu w „Sklepach cynamonowych”
Czas w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?
Motyw miasta w „Sklepach cynamonowych”
Wyznaczniki prozy Schulza na przykładzie „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” – najważniejsze cytaty
Bruno Schulz o „Sklepach cynamonowych”
Bruno Schulz o roli dzieciństwa
BohaterowiePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies