Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Sklepy cynamonowe

Oniryzm w „Sklepach cynamonowych” Schulza


ONIRYZM - [gr. óneiros ‘sen`, ‘marzenie senne`], poetyka snu. To jedna z zasad budowy utworów literackich, plastycznych czy filmowych. Polega na opisie rzeczywistości na wzór snu. W budowie utwór oparty jest na regułach rządzących marzeniem sennym.

Świat przedstawiony opowiadań Schulza przypomina sen. Umożliwia to powrót do dzieciństwa. Rzeczy realne mieszają się tu z fantastyką. Zacierają się granice między rzeczywistością mityczną, światem realnym, a także wizją senną. Obrazy sprzeczne są z zasadami prawdopodobieństwa. Brak jest związków przyczynowo-skutkowych i logicznych następstw wydarzeń. Sprzeczne z zasadami logiki, odrzucają zasadę sprzeczności. Przypominają sztukę nadrealistów.

Metoda wizji sennej wpływa na sposób budowania fabuły. Staje się ona fragmentaryczna i rwana. Nie prowadzi do jasnego rozwiązania. Często zakończenia przypominają urwanie snu. Czas także podlega sennemu rytmowi. Kurczy się, często nawraca lub rozwidla w boczne kierunki.

Oniryzm Schulza jest przemyślany i konsekwentny. W jego opowiadaniach nikt jednak nie śni. Ich fabuła oparta jest na mechanizmach snu. To czyni je zarówno konkretnymi i materialnymi, jak i przepełnionymi fantastyką i metaforyką.

MATURA 2023 - 110 pytań, na które musisz znać odpowiedź. Sprawdź >>

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Sklepy cynamonowe” – krótkie streszczenie
„Pan” – streszczenie
„Nemrod” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Dokończenie” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Ciąg dalszy” – streszczenie
„Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju” – streszczenie
„Manekiny” – streszczenie
„Ptaki” – streszczenie
„Nawiedzenie” – streszczenie
„Sierpień” – streszczenie
„Noc wielkiego sezonu” – streszczenie
„Wichura” – streszczenie
„Karakony” – streszczenie
„Ulica Krokodyli” – streszczenie
„Sklepy cynamonowe” – streszczenie
„Pan Karol” – streszczenie
Bohaterowie „Sklepów cynamonowych”
Czas i miejsce akcji „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” - wyjaśnienie tytułu
„Sklepy cynamonowe” – geneza utworu
Czym dla głównego bohatera są „sklepy cynamonowe”?
Postać ojca w „Sklepach cynamonowych”
Bruno Schulz - fakty z biografii
Motyw dzieciństwa w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Degradacja człowieka w „Sklepach cynamonowych”
Mit w opowiadaniach Schulza
Oniryzm w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Język „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” jako przykład prozy poetyckiej
Koncepcja literacka opowiadań Schulza
Przemiana bohaterów w „Sklepach cynamonowych”
Przestrzeń w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Życiorys Brunona Schulza
Motyw labiryntu w „Sklepach cynamonowych”
Czas w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?
Motyw miasta w „Sklepach cynamonowych”
Wyznaczniki prozy Schulza na przykładzie „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” – najważniejsze cytaty
Bruno Schulz o „Sklepach cynamonowych”
Bruno Schulz o roli dzieciństwa
BohaterowiePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies