Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Sklepy cynamonowe

Koncepcja literacka opowiadań SchulzaProza Schulza jest wielowarstwowa i niejednoznaczna. Pozwala na wiele interpretacji. Jest także silnie zmetaforyzowana. Słowo Schulza służy ukonkretnieniu abstrakcyjnych treści. To co podświadome i intuicyjne czyni realnym.

W „Sklepach cynamonowych” łączy wiele koncepcji. To autobiografizm przekształcony za pomocą wyobraźni i siły twórczej literatury. Świat widziany oczami dziecka jest subiektywny. Zdecydowanie odbiega od rzeczywistości. Przenosi czytelnika w świat fantastyki. Jest jednak dokładnie przemyślany i uporządkowany. Rządzą tu odmienne prawa. Obszar marzeń i fantazji miesza się z codziennością.

Poetyka schulzowska opiera się na rozbudowanych omówieniach. Zdania krążą wokół nienazywalnego centrum. Próbują uchwycić istotę rzeczy. Wśród zastosowanych koncepcji literackich wyróżnić można:
- kreacjonizm,
- dążenie do autonomii mowy poetyckiej,
- poszukiwanie w mowie ukrytych wzorów poznawania świata,
- odkrywanie nowych obszarów przedstawiania.

Z jednej strony Schulz „degraduje rzeczywistość” i „rozluźnia jej tkanki”. Świadomie deformuje świat i dehumanizuje człowieka. Czyni z niego manekina, pozbawioną tożsamości i samoświadomości kukłę. Z drugiej odsłania nowe światy. Tworzy nowe sposoby istnienia rzeczywistości.

Schulz uważa, iż mnożenie historii mitycznych i „masek” nakładanych na rzeczywistość pomoże mu pojednać się ze światem. Zbliżyć do ukrytej w nim idei. Twórczość była dla niego krążeniem wokół tajemnicy, była zbliżaniem się do niej.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Sklepy cynamonowe” – krótkie streszczenie
„Noc wielkiego sezonu” – streszczenie
„Wichura” – streszczenie
„Karakony” – streszczenie
„Ulica Krokodyli” – streszczenie
„Sklepy cynamonowe” – streszczenie
„Pan Karol” – streszczenie
„Pan” – streszczenie
„Nemrod” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Dokończenie” – streszczenie
„Traktat o manekinach. Ciąg dalszy” – streszczenie
„Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju” – streszczenie
„Manekiny” – streszczenie
„Ptaki” – streszczenie
„Nawiedzenie” – streszczenie
„Sierpień” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” - wyjaśnienie tytułu
„Sklepy cynamonowe” – geneza utworu
Czym dla głównego bohatera są „sklepy cynamonowe”?
Bohaterowie „Sklepów cynamonowych”
Bruno Schulz - fakty z biografii
Motyw dzieciństwa w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Postać ojca w „Sklepach cynamonowych”
Mit w opowiadaniach Schulza
Oniryzm w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Degradacja człowieka w „Sklepach cynamonowych”
Język „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” jako przykład prozy poetyckiej
Koncepcja literacka opowiadań Schulza
Przemiana bohaterów w „Sklepach cynamonowych”
Przestrzeń w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Życiorys Brunona Schulza
Motyw labiryntu w „Sklepach cynamonowych”
Czas w „Sklepach cynamonowych” Schulza
Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?
Motyw miasta w „Sklepach cynamonowych”
Wyznaczniki prozy Schulza na przykładzie „Sklepów cynamonowych”
„Sklepy cynamonowe” – najważniejsze cytaty
Bruno Schulz o „Sklepach cynamonowych”
Bruno Schulz o roli dzieciństwa
BohaterowiePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies