Nowele Orzeszkowej

„A... B... C...”
Streszczenie noweli „A... B... C...”
Czas i miejsce akcji noweli „A... B...C...”
Charakterystyka Joanny Lipskiej
Problematyka noweli „A...B...C...”
Znaczenie tytułu „A... B... C...”
Styl i narracja w noweli „A...B...C....”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „A...B...C...”
Motywy literackie w noweli „A...B...C...”
Plan wydarzeń „A...B....C...”
Problem zaborów i rusyfikacji - tło historyczne noweli „A...B...C...”
Najważniejsze cytaty z noweli „A...B...C...”

„Dobra pani”
Streszczenie noweli „Dobra pani”
Czas i miejsce akcji „Dobrej pani”
Charakterystyka Heli
Charakterystyka panny Czernickiej
Charakterystyka Eweliny Krzyckiej
Kompozycja i styl „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej
Problematyka „Dobrej pani”
Znaczenie tytułu „Dobra pani”
Motywy literackie w „Dobrej pani”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Dobrej pani”
Plan wydarzeń „Dobrej pani”
Najważniejsze cytaty z „Dobrej pani”

„Gloria victis”
Streszczenie noweli „Gloria victis” („R. 1863”)
Anielka Tarłowska - charakterystyka
Jagmin - charakterystyka
Marian Tarłowski - - charakterystyka
Romuald Traugutt - charakterystyka
Kompozycja i styl (stylizacja mitologiczna i biblijna, styl baśni) w noweli „Gloria victis”
Narracja w noweli „Gloria victis”
Problematyka noweli „Gloria victis”
Znaczenie tytułu „Gloria victis” (podtytuł „R.1863”)
Motywy literackie w „Glorii victis”
Plan wydarzeń noweli „Gloria victis”
Powstanie styczniowe (1863 – 1864) - tło historyczne noweli „Gloria victis”
Romuald Traugutt jako bohater narodowy i czołowa postać noweli „Gloria victis” – szkic historyczny
Najważniejsze cytaty z „Glorii victis”

„Tadeusz”
Tadeusz – charakterystyka
Streszczenie noweli „Tadeusz” („Obrazek wiejski”)
Czas i miejsce akcji noweli „Tadeusz”
Konstrukcja noweli „Tadeusz”
Problematyka noweli „Tadeusz”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Tadeusz”
Znaczenie tytułu i podtytułu noweli „Tadeusz”
Motywy literackie w noweli „Tadeusz”
Plan wydarzeń noweli „Tadeusz”
Najważniejsze cytaty z noweli „Tadeusz”

Inne
Nowelistyka Orzeszkowej
Biografia Elizy Orzeszkowej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
Kalendarium twórczości Orzeszkowej
Echa powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Bibliografia

Autor: Eliza Orzeszkowa.


Tytuł: „A... B... C...”.
Epoka: pozytywizm.
Data publikacji: utwór drukowany w czasopiśmie „Świat” w 1884 roku, następnie decyzją cenzury usunięty ze szpalt pisma, ponowna publikacja: „Gazeta Warszawska” – 1886 rok.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji: II połowa XIX wieku.
Miejsce akcji: „wielkie miasto wielkich Niemiec”, faktycznie: tereny objęte zaborem rosyjskim.
Problematyka: problem rusyfikacji, tajnego nauczania, walki o polskość, realizacja postulatów epoki pozytywizmu: „pracy u podstaw” i nauki.
Główni bohaterowie: Joanna Lipska, Mieczysław Lipski, ślusarz, praczka, pani Rożnowska, doktor Adam, dzieci: Kostek i Mańka.


Tytuł: „Dobra pani”.
Epoka: pozytywizm.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji: II połowa XIX wieku.
Miejsce akcji: prowincjonalne miasteczko Ongród – anagram słowa Grodno.
Problematyka: problem fałszywej filantropii i postawy pseudohumanitarnej, kwestia wychowania i wykształcenia, zagadnienie szczęścia.
Główni bohaterowie: pięcioletnia Hela, Ewelina Krzycka – „dobra pani”, opiekunka Heli, panna Czernicka – garderobiana, małżeństwo - Jan i Janowa oraz ich dzieci – Kasia, Marylka i Wicek, piesek Elf.


Tytuł: „Gloria victis” (R.1863).
Epoka: pozytywizm.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji: utwór nawiązuje do wydarzeń z czasów powstania styczniowego (czas akcji - maj 1863).
Data wydania: Cykl „Gloria victis” powstał po rewolucji 1905 roku, zbiór wydano w 1910 roku.
Miejsce akcji: lasy horeckie na Polesiu litewskim (w czasach Orzeszkowej – ziemie wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, współcześnie tereny przynależące do Polski i Białorusi).
Problematyka: wątek powstania styczniowego, problematyka patriotyczna – poświęcenie za ojczyznę.
Główni bohaterowie: postać historyczna – Romuald Traugutt, postacie literackie: Marian Tarłowski, Anielka Tarłowska, Jagmin, Kalikst – poseł, powstańcy - partyzanci.


Tytuł: „Tadeusz” („Obrazek wiejski”).
Epoka: pozytywizm.
Data publikacji: 1885 rok.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji: II połowa XIX wieku; akcja rozgrywa się w ciągu jednego letniego dnia.
Miejsce akcji: wiejska okolica wraz ze szlacheckim dworkiem.
Problematyka: sytuacja dziecka pozostawionego bez opieki w momencie pracy rodziców, krytyka zajęć nieużytecznych społecznie (dworskie panny).
Główni bohaterowie: chłopka Chwedora, jej małżonek – parobek Klemens, ich syn – dwuletni Tadeusz.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies