Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Orzeszkowej

Problematyka noweli „A...B...C...”Mezalians – małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu np. szlachcica z chłopką. Obecnie za mezalians uznaje się związek ludzi różniących się wykształceniem lub statusem materialnym, nie jest jednak tak podległy krytyce jak dawniej.

Autorce noweli w tak krótkiej prozatorskiej formie udało się zobrazować wiele zagadnień: problem rusyfikacji i walki o polskość (tajne nauczanie), kwestię ucisku społeczeństwa żyjącego pod zaborami. „A...B...C...” odpowiada hasłom programowym epoki pozytywizmu np. pracy u podstaw. Ponadto integruje ze sobą sprawy uniwersalne: codzienności, której trzeba stawić czoła, różnic społecznych, miłości, wzajemnego wsparcia i pomocy. Nie są to problemy aktualne tylko w czasach Orzeszkowej, spotykamy się z nimi i dziś, i spotykać będziemy się zawsze.

strona:    1    2    3    4  

Szybki test:

Mezalians to:
a) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
b) małżeństwo między arystokratami
c) małżeństwo faktycznie nieistniejące
d) małżeństwo osób różnych narodowości
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) sekretarz
b) rzemieślnik
c) kancelista
d) ajent
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) pokrzepienia serc
b) walki wyzwoleńczej
c) pracy u podstaw
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

„A... B... C...”
Streszczenie noweli „A... B... C...”
Czas i miejsce akcji noweli „A... B...C...”
Charakterystyka Joanny Lipskiej
Problematyka noweli „A...B...C...”
Znaczenie tytułu „A... B... C...”
Styl i narracja w noweli „A...B...C....”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „A...B...C...”
Motywy literackie w noweli „A...B...C...”
Plan wydarzeń „A...B....C...”
Problem zaborów i rusyfikacji - tło historyczne noweli „A...B...C...”
Najważniejsze cytaty z noweli „A...B...C...”

„Dobra pani”
Streszczenie noweli „Dobra pani”
Czas i miejsce akcji „Dobrej pani”
Charakterystyka Heli
Charakterystyka panny Czernickiej
Charakterystyka Eweliny Krzyckiej
Kompozycja i styl „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej
Problematyka „Dobrej pani”
Znaczenie tytułu „Dobra pani”
Motywy literackie w „Dobrej pani”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Dobrej pani”
Plan wydarzeń „Dobrej pani”
Najważniejsze cytaty z „Dobrej pani”

„Gloria victis”
Streszczenie noweli „Gloria victis” („R. 1863”)
Anielka Tarłowska - charakterystyka
Jagmin - charakterystyka
Marian Tarłowski - - charakterystyka
Romuald Traugutt - charakterystyka
Kompozycja i styl (stylizacja mitologiczna i biblijna, styl baśni) w noweli „Gloria victis”
Narracja w noweli „Gloria victis”
Problematyka noweli „Gloria victis”
Znaczenie tytułu „Gloria victis” (podtytuł „R.1863”)
Motywy literackie w „Glorii victis”
Plan wydarzeń noweli „Gloria victis”
Powstanie styczniowe (1863 – 1864) - tło historyczne noweli „Gloria victis”
Romuald Traugutt jako bohater narodowy i czołowa postać noweli „Gloria victis” – szkic historyczny
Najważniejsze cytaty z „Glorii victis”

„Tadeusz”
Tadeusz – charakterystyka
Streszczenie noweli „Tadeusz” („Obrazek wiejski”)
Czas i miejsce akcji noweli „Tadeusz”
Konstrukcja noweli „Tadeusz”
Problematyka noweli „Tadeusz”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Tadeusz”
Znaczenie tytułu i podtytułu noweli „Tadeusz”
Motywy literackie w noweli „Tadeusz”
Plan wydarzeń noweli „Tadeusz”
Najważniejsze cytaty z noweli „Tadeusz”

Inne
Nowelistyka Orzeszkowej
Biografia Elizy Orzeszkowej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
Kalendarium twórczości Orzeszkowej
Echa powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies