Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Orzeszkowej

Kompozycja i styl „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej


Styl narracji jest zwarty i precyzyjny, przypomina krótkie studium z natury, zgodnie z XIX – wieczną koncepcją realizmu, gdzie pisarz niczym naukowiec – przyrodnik „bada” świat, przygląda się życiu i na podstawie własnych obserwacji, stara się realistycznie - wiernie oddać to, co zobaczył, czego doświadczył. To dlatego w twórczości Orzeszkowej odbija się rzeczywistość z aktualną problematyką społeczną, polityczną, narodową. Autorka porusza także problemy etyczne, towarzyszące obserwowanym zjawiskom społecznym. Bohaterowie prezentowani przez pisarkę należą do jej pokolenia. Postaci i zdarzenia są niemal autentyczne, kalkują i dokumentują epokę Orzeszkowej.

Bohaterów i zdarzenia przedstawia narrator (narracja trzecioosobowa). Wypadki układają się w sposób logiczny i konsekwentny, w oparciu o regułę: przyczyna– skutek. Postaci są typowe dla swoich środowisk. Wykorzystując zasadę prawdopodobieństwa, autorka sprawiła, że świat fikcyjny jest niemal realny, a czytelnik odnosi wrażenie, że opisywane postaci i zjawiska może dostrzec obok siebie. Język postaci przypomina mowę potoczną, ponadto w pewien sposób wyróżnia bohaterów: Krzycka mówi w sposób właściwy wykształconej damie, natomiast Janowa typowo dla nieobytej w towarzystwie kobiety: „Helka! czemuż wielmożną panią w rękę nie całujesz! patrzcie ją! z psem się już bawi! Niech wielmożna pani nie gniewa się na nią! To jeszcze takie głupie!”

Orzeszkowa ogranicza komentarz autorski i wykazuje się obiektywizmem, nie ingeruje w zdarzenia, jednak wypowiedzi konstruuje tak, by czytelnik rozpoznał jej zamiary, zorientował się w myśli przewodniej i wysnuł własne refleksje.

strona:    1    2  

Szybki test:

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) zwarty
b) otwarty
c) nieprecyzyjny
d) rozwlekły
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) ekspresywność obrazu artystycznego
b) psychologiczny opis ludzkich reakcji
c) właściwy kontrast sytuacyjny
d) technika nagany
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) frazeologią
b) językiem ezopowym
c) przenośniami
d) kontrastem
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

„A... B... C...”
Streszczenie noweli „A... B... C...”
Czas i miejsce akcji noweli „A... B...C...”
Charakterystyka Joanny Lipskiej
Problematyka noweli „A...B...C...”
Znaczenie tytułu „A... B... C...”
Styl i narracja w noweli „A...B...C....”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „A...B...C...”
Motywy literackie w noweli „A...B...C...”
Plan wydarzeń „A...B....C...”
Problem zaborów i rusyfikacji - tło historyczne noweli „A...B...C...”
Najważniejsze cytaty z noweli „A...B...C...”

„Dobra pani”
Streszczenie noweli „Dobra pani”
Czas i miejsce akcji „Dobrej pani”
Charakterystyka Heli
Charakterystyka panny Czernickiej
Charakterystyka Eweliny Krzyckiej
Kompozycja i styl „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej
Problematyka „Dobrej pani”
Znaczenie tytułu „Dobra pani”
Motywy literackie w „Dobrej pani”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Dobrej pani”
Plan wydarzeń „Dobrej pani”
Najważniejsze cytaty z „Dobrej pani”

„Gloria victis”
Streszczenie noweli „Gloria victis” („R. 1863”)
Anielka Tarłowska - charakterystyka
Jagmin - charakterystyka
Marian Tarłowski - - charakterystyka
Romuald Traugutt - charakterystyka
Kompozycja i styl (stylizacja mitologiczna i biblijna, styl baśni) w noweli „Gloria victis”
Narracja w noweli „Gloria victis”
Problematyka noweli „Gloria victis”
Znaczenie tytułu „Gloria victis” (podtytuł „R.1863”)
Motywy literackie w „Glorii victis”
Plan wydarzeń noweli „Gloria victis”
Powstanie styczniowe (1863 – 1864) - tło historyczne noweli „Gloria victis”
Romuald Traugutt jako bohater narodowy i czołowa postać noweli „Gloria victis” – szkic historyczny
Najważniejsze cytaty z „Glorii victis”

„Tadeusz”
Tadeusz – charakterystyka
Streszczenie noweli „Tadeusz” („Obrazek wiejski”)
Czas i miejsce akcji noweli „Tadeusz”
Konstrukcja noweli „Tadeusz”
Problematyka noweli „Tadeusz”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Tadeusz”
Znaczenie tytułu i podtytułu noweli „Tadeusz”
Motywy literackie w noweli „Tadeusz”
Plan wydarzeń noweli „Tadeusz”
Najważniejsze cytaty z noweli „Tadeusz”

Inne
Nowelistyka Orzeszkowej
Biografia Elizy Orzeszkowej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
Kalendarium twórczości Orzeszkowej
Echa powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies