Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Pieśni Kochanowskiego - problematyka

Autor: Jakub Rudnicki

 • renesansowy światopogląd – na pierwszym miejscu znajduje się cnota (umiejętność godnego i szczęśliwego życia), wyznawanie zasady złotego środka (umiar, unikanie skrajności), dążenie do ładu i harmonii wewnętrznej, przyjęcie postawy stoickiej (dystans do zmienności losu, kaprysów Fortuny) oraz epikurejskiej (carpe diem), liryki cechuje afirmacja rzeczywistości takiej, jaka jest, zgoda na boski porządek świata oraz zachwyt nad doskonałością natury i hojnością Boga;

 • powinności społeczne i obywatelskie – sławienie egzystencji użytecznej dla dobra wspólnego, apel do rządzących o dbałość o sprawy ojczyzny, pochwała życia w harmonii przekładającej się na dobro całego państwa;

 • refleksja nad własną twórczością – artysta świadomy swego talentu porównuje się do greckiego poety Owidiusza, zastanawia się nad rolą poezji i sztuki.
 • Zobacz inne artykuły:

  Kochanowski Jan
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
  O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
  Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
  Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
  Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
  Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
  Treny jako gatunek
  „Treny” Kochanowskiego - geneza
  Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
  Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
  Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
  Pieśni Kochanowskiego - problematyka
  Pieśni Kochanowskiego – tematyka
  Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
  Pieśni – gatunek
  Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
  Problematyka fraszek Kochanowskiego
  Tematyka fraszek Kochanowskiego
  Fraszka – gatunek
  Fraszki Kochanowskiego - geneza
  Motywy we fraszkach Kochanowskiego
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
  Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
  Na lipę - interpretacja i analiza
  Na lipę - kontekst
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
  Tren XIX (albo Sen)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
  Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
  Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
  Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
  Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
  Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
  Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
  Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
  Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
  Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
  Treny - geneza, treść i konstrukcja
  Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
  O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
  O Miłości - interpretacja i analiza
  O kaznodziei - interpretacja i analiza
  Raki - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
  Na swoje księgi - interpretacja i analiza
  Do gór i lasów - interpretacja i analiza
  Na zdrowie - analiza i interpretacja
  O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
  Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
  Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
  Na dom w Czarnolesie - kontekst

  Sęp-Szarzyński Mikołaj
  Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
  Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
  Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - kontekst

  Inne
  Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywy  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies