Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Pieśni Kochanowskiego - problematyka  • renesansowy światopogląd – na pierwszym miejscu znajduje się cnota (umiejętność godnego i szczęśliwego życia), wyznawanie zasady złotego środka (umiar, unikanie skrajności), dążenie do ładu i harmonii wewnętrznej, przyjęcie postawy stoickiej (dystans do zmienności losu, kaprysów Fortuny) oraz epikurejskiej (carpe diem), liryki cechuje afirmacja rzeczywistości takiej, jaka jest, zgoda na boski porządek świata oraz zachwyt nad doskonałością natury i hojnością Boga;

  • powinności społeczne i obywatelskie – sławienie egzystencji użytecznej dla dobra wspólnego, apel do rządzących o dbałość o sprawy ojczyzny, pochwała życia w harmonii przekładającej się na dobro całego państwa;

  • refleksja nad własną twórczością – artysta świadomy swego talentu porównuje się do greckiego poety Owidiusza, zastanawia się nad rolą poezji i sztuki.
  • Zobacz inne artykuły:

    Kochanowski Jan
    Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
    Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
    Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
    Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
    Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
    Treny jako gatunek
    „Treny” Kochanowskiego - geneza
    O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
    Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
    Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
    Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
    Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
    Pieśni Kochanowskiego - problematyka
    Pieśni Kochanowskiego – tematyka
    Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
    Pieśni – gatunek
    Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
    Motywy we fraszkach Kochanowskiego
    Problematyka fraszek Kochanowskiego
    Tematyka fraszek Kochanowskiego
    Fraszka – gatunek
    Fraszki Kochanowskiego - geneza
    Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
    Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
    Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
    O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
    O Miłości - interpretacja i analiza
    O kaznodziei - interpretacja i analiza
    Raki - interpretacja i analiza
    Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
    Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
    Na swoje księgi - interpretacja i analiza
    Do gór i lasów - interpretacja i analiza
    O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
    Na zdrowie - analiza i interpretacja
    Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
    Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
    Na dom w Czarnolesie - kontekst
    Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
    Na lipę - interpretacja i analiza
    Na lipę - kontekst
    Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
    Tren XIX (albo Sen)
    Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
    Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
    Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
    Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
    Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
    Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
    Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
    Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
    Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
    Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
    Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
    Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
    Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
    Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
    Treny - geneza, treść i konstrukcja
    Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
    Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza

    Sęp-Szarzyński Mikołaj
    Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
    Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
    Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
    Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
    Epitafium Rzymowi - kontekst

    Inne
    Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywy    Partner serwisu:

    kontakt | polityka cookies