Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Na lipę - kontekst

Autor: Karolina Marlga

Jednym z mniej znanych, acz ważnych motywów literackich jest trop drzewa, obecny zarówno w starożytnej mitologii, jak i we współczesnej poezji. Symbol drzewa jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze oraz podświadomości.

Utwory, wpisujące się do kanonu poruszających ten roślinny motyw, to m.in.:

 • „Mitologia”;

 • „Biblia” (drzewo dobra i zła);

 • „Pieśń o Rolandzie”;

 • „Boska komedia” Dante Alighieri;

 • „Burza” Williama Szekspira;

 • „Laura i Filon” oraz „Do Justyny” Franciszka Karpińskiego;

 • „Alegoria”, „Dąb i dynia” oraz „Dąb i małe drzewka” Ignacego Krasickiego;

 • „Król olch” oraz „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Goethe'go;

 • „Świtezianka” oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza;

 • „Balladyna” oraz „Beniowski” Juliusza Słowackiego;

 • „W Weronie” Cypriana Kamila Norwida;

 • „Nad Niemnem” oraz „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej;

 • „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza;

 • „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta;

 • „Limba” Adama Asnyka;

 • „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” oraz „Akordy jesienne” Jana Kasprowicza;

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego;

 • „Napój cienisty”, cykl „Postacie” oraz „Spojrzystość” Bolesława Leśmiana;

 • „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa;

 • „Brzezina” Jarosława Iwaszkiewicza;

 • „Mały książę” Antoine'a Saint-Exupery;

 • „Rzeź brzóz” Kazimiery Iłłakowniczówny;

 • „Drzewa” oraz „Byłeś jak wielkie starte drzewo...” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

 • „Gdzie sosna wielka” Adama Ważyka;

 • „Brzoza” oraz „Dąb” Władysława Broniewskiego;

 • „Dlaczego nie drzewem” Haliny Poświatowskiej;

 • „Drzewa nie wierzące” oraz „Drzewa” Jana Twardowskiego.
Motyw drzewa pojawia się także w twórczości najwybitniejszego polskiego przedstawiciela renesansu, Jana Kochanowskiego. Osiedliwszy się na stałe w rodzinnym dworze w Czarnolesie, poeta stworzył wiele niezapomnianych dzieł. Obok takich tytułów, jak „Pieśń świętojańska o Sobótce”, „Odprawa posłów greckich”, „Treny” czy tłumaczenia „Psalmów”, pojawia się właśnie podnosząca trop drzewa fraszka „Na lipę”.

Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
Treny jako gatunek
„Treny” Kochanowskiego - geneza
Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
Pieśni Kochanowskiego - problematyka
Pieśni Kochanowskiego – tematyka
Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
Pieśni – gatunek
Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
Motywy we fraszkach Kochanowskiego
Problematyka fraszek Kochanowskiego
Tematyka fraszek Kochanowskiego
Fraszka – gatunek
Fraszki Kochanowskiego - geneza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na zdrowie - analiza i interpretacja
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

Inne
Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywyPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies