Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?

Autor: Jakub Rudnicki

„Treny” są tak ważne, ponieważ dowodzą egzystencjalnej podstawy poezji. Kochanowski jako pierwszy przygotował język Polaków na spotkanie z tym, co wydaje się niewypowiadalne, a natarczywie domaga się wyrażenia. Ustanowił w Polsce poezję jako konieczność mówiącego człowieka.

Treny poruszają taką tematykę, jak:

 • bolesny zachwyt nad urodą świata („umierając śpiewać [nie] przestała”);

 • przerażenie znikomością naszej kondycji („Pełno nas, a jakoby nikogo nie było”);

 • radość przejmująca i bezpowrotna („Rzuć się ojcu do szyję ręczynkami swemi”);

 • bezsens istnienia („nie jać onej, ale mnie ona płakać miała”, „co z więtszym utrapieniem bywa, / Czy je rodzić, czy je grześć?”);

 • kryzys rozumu („który w swobodzie / Umiał mówić o przygodzie, / Dziś ledwie sam wie o sobie”);

 • myślenie o Bogu („Gdzie by też tak kamienne ten Bóg serce nosił”, „Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest”);

 • wieczność („Żyjem wiek nieprzeżyty”);

 • utrata ukochanej istoty („Żem widział umierające dziecię swoje”, „U nóg martwa upadła”, „posag i ona / W jednej skrzynce zamkniona”);

 • harda godność („Śmierć nam za jaje”);

 • upokorzenie („Terazem nagle (...), I między insze, jeden z wiela, policzony”);

 • samotność i opuszczenie („Płakać nad głuchym grobem”, „samże jest martwym, samże grobem sobie”).
 • Zobacz inne artykuły:

  Kochanowski Jan
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
  O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
  Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
  Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
  Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
  Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
  Treny jako gatunek
  „Treny” Kochanowskiego - geneza
  Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
  Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
  Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
  Pieśni Kochanowskiego - problematyka
  Pieśni Kochanowskiego – tematyka
  Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
  Pieśni – gatunek
  Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
  Motywy we fraszkach Kochanowskiego
  Problematyka fraszek Kochanowskiego
  Tematyka fraszek Kochanowskiego
  Fraszka – gatunek
  Fraszki Kochanowskiego - geneza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
  Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
  Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
  Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
  Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
  Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
  Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
  Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
  Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
  Treny - geneza, treść i konstrukcja
  Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
  O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
  O Miłości - interpretacja i analiza
  O kaznodziei - interpretacja i analiza
  Raki - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
  Na swoje księgi - interpretacja i analiza
  Do gór i lasów - interpretacja i analiza
  O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
  Na zdrowie - analiza i interpretacja
  Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
  Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
  Na dom w Czarnolesie - kontekst
  Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
  Na lipę - interpretacja i analiza
  Na lipę - kontekst
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
  Tren XIX (albo Sen)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
  Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)

  Sęp-Szarzyński Mikołaj
  Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
  Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - kontekst
  Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza

  Inne
  Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywy  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies