Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne

Z kolei za względu na budowę tytułu, istnienie następujący podział fraszek:
  • „na coś” (np. „Na lipę”),

  • „do czegoś” (np. „Do gór i lasów”),

  • „o czymś/kimś” (np. „O doktorze Hiszpanie”).


Ze względu na budowę – to jeszcze jedna klasyfikacja:
  • wyznaniowo-liryczne (najczęściej pisane w pierwszej osobie, traktujące o uczuciach i doświadczeniach podmiotu lirycznego),

  • opisowo-ilustracyjne (osią kompozycyjną jest motyw lub temat, który zostaje zilustrowany i opisany),

  • dramatyzowane (występują dialogi, które przypominają scenki teatralne).

Ze względu na różnorodność fraszek, często odnajdziemy w nich nawiązania do innych gatunków, np. do epigramatów, utworów biesiadnych, sonetów, erotyków, obrazów obyczajowych, satyr. Dzięki przenikaniu się cech charakterystycznych dla różnych form, język dzieł Kochanowskiego także jest niezwykle oryginalny, raz są to dwuwersowe anegdoty, innym razem rozbudowane, narracyjne formy, np. fraszka „Na lipę” czy „Na dom w Czarnolesie”.

Do najczęściej stosowanych przez szesnastowiecznego humanistę środków stylistycznych zaliczyć należy epitety, personifikacje, porównania, wyrazy bliskoznaczne (synonimy), peryfrazy (omówienia). Poza nimi często można odnaleźć we fraszkach apostrofy, anafory oraz podkreślające znaczenie i zwracające uwagę wykrzyknienia.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies