Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

O Miłości - interpretacja i analiza

„Co za rozkosz masz mieszkać w suchych kościach moich
Zaby już nie czas przenieść gdzie indziej strzał swoich?”.

Czy nie lepiej by było, gdyby miłość „zamieszkała” w innych ludziach, może bardziej jej działania potrzebują ludzie mniej doświadczeni przez życie, wiodący mało skomplikowany żywot:
„Lepiej swej mocy na tych nieukach skosztujesz,
Bo już nie mnie, ale mój tylko cień frasujesz”.

W zakończeniu dzieła zrozpaczony i opadający z sił podmiot pyta retorycznie:
„Który jesli zatracisz, kto tak śpiewać będzie?
Z moich tych prostych rymów jesteś sławnym wszędzie,
Które rumianej twarzy i oka czarnego
Nie zamilczą u paniej, i chodu snadnego”.

Zamiast kochać, podmiot wołałby wieść spokojny żywot i dalej tworzyć. To przecież dzięki jego „prostym rymom”, dzięki odwadze w opisywaniu pięknych panien i miłości Amor jest powszechnie znany.

Fraszka „O miłości” jest refleksyjnym porównaniem stanu zakochania do okresu dzieciństwa. Choć nie chodzi tu o beztroskę czy skłonność do zabawy, wspólnymi cechami ludzi kochających i małych dzieci są z pewnością naiwność i łatwowierność. Podobnie jak kilkuletni maluch, także i rozpoczynający nowy związek człowiek wydaje się żyć marzeniami i snuć nieskończone plany na przyszłość. Nie jest w stanie tego zmienić nawet porównanie zakochania do choroby, jaka rozprzestrzenia się w ludzkim ciele po ukłuciu przez strzałę Amora (szybszą, niż cokolwiek innego) – podmiot liryczny potrzebuje miłości do tworzenia nowej poezji, bez niej jego życie byłoby bezwartościowe.

Dzieło Kochanowskiego wpisuje się również w kanon utworów powielających powszechny symbol miłości – skrzydlatego Amorka znanego z mitologii rzymskiej, zwanego także Kupidynem i Erosem (grecki odpowiednik), przedstawianego najczęściej jako nagi chłopiec lub młody mężczyzna ze skrzydłami u ramion, z łukiem i kołczanem pełnym strzał. Taki wizerunek Kochanowski znał nie tylko z lektury mitologii, lecz także z dzieł sztuki:
  • „Amor i Psyche” - rzeźba Canovy,

  • „Eros napinający łuk” - rzeźba Lizyppa,

  • „Eros” – rzeźba Praksytelesa dla miasta Tespie,

  • „Zaślubiny Psyche z Amorem” – Giulio Romano.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies