Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza


Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!”.

Podmiot ponownie chwali „Pana” i dziękuje za jego łaskę, dobroć. Ośmiela się również prosić Stwórcę o opiekę „na tej niskiej ziemi”, podkreśla swoją nikłość wobec Boga oraz składa mu w podziękowaniu całego siebie.

Mimo iż Kochanowski uznał utwór o incipicie „Czego chcesz od nas, Panie” za pieśń, to ze względu na jej cechy gatunkowe trzeba zaliczyć go do grona hymnów. Ten podstawowy gatunek liryki chóralnej, zgodnie z definicją „Słownika terminów literackich” oznacza uroczystą pieśń pochwalną, sławiącą bóstwa, bohaterów, wielkie idee, wartości, instytucje. W takim nastroju utrzymany jest właśnie utwór Kochanowskiego.

Za zaliczeniem go do grona hymnów przemawia również podniosły charakter dzieła, spotęgowany przez modlitewną formę, zapoczątkowaną przez tytułową apostrofę do Boga oraz utrzymaną w całym tekście dzięki rytmicznemu układowi (13–głoskowiec ze średniówką po 7 sylabie, rymy parzyste o układzie AABB, budowa stroficzna, powtarzalność niektórych zwrotów czy zespołów składniowych, ogólna regularność strof i rymów).

Wiersz jest wyłożeniem humanistycznej wizji świata Jana Kochanowskiego, który w poetyckiej formie podzielił się z czytelnikami swoimi myślami i refleksami na temat Boga, tak bardzo różniącego się od tego znanego z kart „Starego Testamentu” czy z dzieł epoki średniowiecza, gdzie był surowym i karzącym sędzią, a nie kochającym, pogodnym artystą, autorem idealnego dzieła sztuki, jakim jest wypełniona ładem i harmonią Ziemia oraz wszechświat. Bóg z dzieła Kochanowskiego to także dobrotliwy ojciec, do którego można się zwrócić z każdym problemem. Takie wrażenie zostało umiejętnie spotęgowane przez częste zaimki, np. „Twoje dary”, „pełno Ciebie”, „Tyś pan”, „Za Twoim rozkazem”, „Tobie k'woli”, minimalizujące dystans między człowiekiem z Stwórcą.

Jan z Czarnolasu wyjawia szczerze swój stosunek do religii, kościoła oraz przyrody. O podobnych kwestiach traktuje fragment opracowania cytowanego już Teodora Farenta, stanowiący doskonałe podsumowanie interpretacji i analizy najsłynniejszego hymnu XVI wieku:
„kontakty z przedstawicielami reformacji oraz gruntowna znajomość filozofów starożytnych nie pozostały bez wpływu na stosunek poety do religii. Głęboka wiara i uwielbienie Boga znalazły odbicie w licznych utworach Kochanowskiego (…) Religijne przekonania pisarza manifestowały się między innymi w tym, iż dostrzegał on obecność Boga we wszystkich przejawach życia na ziemi. Afirmacja świata była dla Kochanowskiego równoznaczna z miłością do Boga, gdyż w doskonałości wszelkiego stworzenia przejawia się siła, nieomylność i łaskawość Pana” (T. Farent, „Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego”, „Biblioteczka opracowań”, Lublin 2007).
strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
Treny jako gatunek
„Treny” Kochanowskiego - geneza
Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
Pieśni Kochanowskiego - problematyka
Pieśni Kochanowskiego – tematyka
Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
Pieśni – gatunek
Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
Motywy we fraszkach Kochanowskiego
Problematyka fraszek Kochanowskiego
Tematyka fraszek Kochanowskiego
Fraszka – gatunek
Fraszki Kochanowskiego - geneza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na zdrowie - analiza i interpretacja
Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

Inne
Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywyPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies