Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Treny - geneza, treść i konstrukcja

Autor: Karolina Marlga

Ślady „Trenów” Jana z Czarnolasu są obecne także w dziełach innych twórców. W 1930 roku Józef Wittlin napisał „Tren XX”, na pierwszy rzut oka dopełniający przemyślenia renesansowego przodka, a w rzeczywistości luźno nawiązujący do cyklu Kochanowskiego. Urszulkę upamiętnił także Bolesław Leśmian w znakomitym wierszu „Urszula Kochanowska”. Utwory o podobnym charakterze i inspiracji tworzył niemiecki poeta Friedrich Rckert (1788–1866). Po śmierci swoich dwóch dzieci na płonicę napisał 428 wierszy poświęconych zmarłym – „Pieśni pogrzebowe dla dzieci”.

Liczne opracowania cyklu Kochanowskiego podkreślają kunsztowność warstwy językowej zbioru, szczerość poety w dzieleniu się z czytelnikiem uczuciami po śmierci dziecka czy po prostu wyszczególnienie kolejnych etapów żałobnego lamentu. Wielu krytyków uważa, iż po napisaniu cyklu Kochanowski nie popełnił już żadnego znaczącego dzieła.

Bronisław Nadolski w swoim opracowaniu najważniejszych dzieł Jana z Czarnolasu przytacza inne opinie krytyków „Trenów”: „
 • Dzieło to zasługuje przede wszystkim na uwagę jako pamiątka polskiego życia rodzinnego. Państwo Kochanowscy to pierwsza rodzina polska, która o sobie umiała dać znać w literaturze. (…) Najwyżej cenimy akcenty realistyczne, obrazki życia w dworku szlacheckim, pamiątka polskiego życia rodzinnego, rozbitego przez zgon trzechletniej dzieweczki (…) Treny są pamiętnikiem cierpienia. Wzruszającym i żywym, czytelnym i zrozumiałym we wszystkich epokach (…) Jeśli chodzi o Treny, to wśród historyków literatury zdaje się panować consensus w co najmniej trzech punktach, z których dwa pierwsze należą do zakresu interpretacji literackiej:
  1. że jest to arcydzieło;
  2. że jest to pierwsze (czy jedno z pierwszych) dzieł tego rodzaju w językach <> (vulgare);
  3. że jest to <>”
 • (B. Nadolski, „Jan Kochanowski: Życie-Twórczość-Epoka”, Warszawa 1966, s. 178; 200-202).
  strona:    1    2    3  

  Zobacz inne artykuły:

  Kochanowski Jan
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
  O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
  Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
  Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
  Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
  Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
  Treny jako gatunek
  „Treny” Kochanowskiego - geneza
  Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
  Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
  Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
  Pieśni Kochanowskiego - problematyka
  Pieśni Kochanowskiego – tematyka
  Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
  Pieśni – gatunek
  Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
  Motywy we fraszkach Kochanowskiego
  Problematyka fraszek Kochanowskiego
  Tematyka fraszek Kochanowskiego
  Fraszka – gatunek
  Fraszki Kochanowskiego - geneza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
  Tren XIX (albo Sen)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
  Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
  Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
  Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
  Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
  Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
  Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
  Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
  Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
  Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
  Treny - geneza, treść i konstrukcja
  Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
  O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
  O Miłości - interpretacja i analiza
  O kaznodziei - interpretacja i analiza
  Raki - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
  Na swoje księgi - interpretacja i analiza
  Do gór i lasów - interpretacja i analiza
  Na zdrowie - analiza i interpretacja
  O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
  Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
  Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
  Na dom w Czarnolesie - kontekst
  Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
  Na lipę - interpretacja i analiza
  Na lipę - kontekst
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja

  Sęp-Szarzyński Mikołaj
  Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
  Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
  Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - kontekst

  Inne
  Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywy  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies