Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)Mimo wielu wyrazów typowych dla XVI-wiecznej polszczyzny, wiersz jest w miarę zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. Wśród archaizmów można wyróżnić przykłady:
 • „wszytki” – wszystkie, np. „Wszytki płacze”;

 • „frasunki” - frasunk (lub frasunek) - zgryzota, smutek, strapienie, np. „I żale, i frasunki, i rąk łamania”;

 • „pomoście” – pomóżcie, np. „A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście”,

 • „pociech” - pociecha - radość i nadzieja; pocieszenie, np. „I wszytkich moich pociech nagle zbawiła”;

 • „zbawiła” – pozbawiła;

 • „nieboga” - biedaczka, nieszczęsna; „ledwe” - ledwo, ledwie; „umyka pierza” - przez umknięcie ocala pierze, umyka z pierzem, tj. ratuje się, cały wers 14: „ta nieboga ledwe umyka pierza”;

 • „macamy, gdzie miękcej w rzeczy, a ono...” - macamy (dotykamy), gdzie rzekomo jest bardziej miękko, a tymczasem...;

 • „wszędy” – wszędzie, np. „A ono wszędy ciśnie: błąd wiek człowieczy”.


Oprócz archaizmów, w tekście dominują poniższe środki stylistyczne:
 • anafora i powtórzenie „wszytki”:
  „Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
  I lamenty, i skargi Symonidowe,
  Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania
  I żale, i frasunki, i rąk łamania,
  Wszytki a wszytki zaraz w dom sie mój noście”.

 • epitety, np. „łzy Heraklitowe”, „lamenty (…) i skargi Symonidowe”;

 • wyliczenia: „I żale, i frasunki, i rąk łamania”;

 • metafora smoka (śmierci) i słowików (Urszula):
  „Tak więc smok, upatrzywszy gniazdo kryjome,
  Słowiczki liche zbiera, a swe łakome
  Gardło pasie; tym czasem matka szczebiece
  Uboga, a na zbójcę co raz sie miece”.

 • pytanie retoryczne: „Cóż, prze Bóg żywy, nie jest prózno na świecie?”;

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
Treny jako gatunek
„Treny” Kochanowskiego - geneza
O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
Pieśni Kochanowskiego - problematyka
Pieśni Kochanowskiego – tematyka
Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
Pieśni – gatunek
Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
Motywy we fraszkach Kochanowskiego
Problematyka fraszek Kochanowskiego
Tematyka fraszek Kochanowskiego
Fraszka – gatunek
Fraszki Kochanowskiego - geneza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na zdrowie - analiza i interpretacja
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

Inne
Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywyPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies