Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Renesans

Tren XIX (albo Sen)

Autor: Karolina Marlga

 • Zdrobnienia: „włoski”, „Orszuleczka”,

 • Zdania wykrzyknikowe: „Że w nich więcej frasunków i żałości więcej! / Czego ty doznać możesz sam z siebie napręcej!”; „Twojej ze wszech namilszej dziewce śmierć zesłana!”;

 • Archaizmy: „zemdlonego” - osłabionego; „świtanim” - świtaniem, świtem; „paciorek” - modlitwa; „ujął”- zmniejszył; „perzyny” - popiół; „roście” - rosnąć; „przyłomione”- złamane; „usadzone”- urządzone; „rana” - wczesna; „przegrozek”- gróźb, pogróżek; „fuków”- pogróżek i łajań; „grześć” - grzebać; „zawżdy”- zawsze; „widziem” - widzimy, oglądamy; „prózno upatrzacie” - na próżno szukacie i nie umiecie dojrzeć; „nazad” - z powrotem; „Tymże mniej” - i dlatego mniej; „niewczasów” - trudów; „Drugie” - inne; „leda jako” - byle jak; „sromotnej” - haniebnej; „leciech” - latach; „przepamiętał” - zapomniał; „w pociechy obranem” - pozbawiony pociech; „zasiadł w prawie takim”- podlega takiemu prawu; „odbieży” - odbiegnie, odejdzie; „praw szcześciu” - sprawiedliwy wobec przeznaczenia; „przed sie bierze” - bierze pod uwagę; „padnie wedle jego chęci” - wypadnie po jego myśli; „wżdam”- jednak, przecież; „co insze czas goi” - to, co u innych goi czas; „wściąga” - zatrzymuje;

 • Peryfrazy: „Ludzkie noś”- znoś po ludzku - „Ludzkie przygody ludzkie noś” - cytat z „Tusculanae disputationes” Cycerona (humana humane ferenda); „Jeden jest Pan smutku i nagrody” - aluzja do Biblii („Stary Testament” - księga Estery, Barucha, Hioba); „Tu zniknęła. Jam sie też ocknął” - podobnie kończy się Sen Scypiona (Somnium Scipionis) Cycerona: „Ille discessit; ego somno solutus sum”.
 • Obok dzieła Jana Kochanowskiego, motyw snu pojawia się także w wielu innych wierszach oraz w prozie, zarówno krajowej, jak i zagranicznej:

  • William Szekspir „Sen nocy letniej”

  • Adam Mickiewicz „Dziady, cz. III”

  • Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów”

  • Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”

  • Pedro Calderon de la Barca „Życie snem”

  • Bolesław Prus „Lalka”

  • Stanisław Wyspiański „Wesele”

  • Franz Kafka „Proces” oraz „Zamek”

  • Jerzy Andrzejewski „Bramy raju”

  • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Sen”

  • Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara”

  • Kochanowski Jan „Do snu”

  • Leśmian Bolesław „Dusiołek”

  • Zbigniew Morsztyn „Żywot – sen i cień”

  • Leopold Staff „Sny o potędze”


  strona:    1    2    3    4    5    6    7  

  Zobacz inne artykuły:

  Kochanowski Jan
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
  Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
  O czym mówią „Treny” Kochanowskiego?
  Motywy obecne w „Trenach” Kochanowskiego
  Problematyka „Trenów” Kochanowskiego
  Podział cyklu „Trenów” Kochanowskiego
  Kompozycja i styl „Trenów” Kochanowskiego
  Treny jako gatunek
  „Treny” Kochanowskiego - geneza
  Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis - analiza
  Psalm 91 Kochanowskiego - analiza
  Pieśń IX (Ks. 2) „Nie porzucaj nadzieje…” - analiza
  Pieśni Kochanowskiego - problematyka
  Pieśni Kochanowskiego – tematyka
  Pieśni Kochanowskiego - kompozycja i styl
  Pieśni – gatunek
  Geneza „Pieśni” Kochanowskiego
  Problematyka fraszek Kochanowskiego
  Tematyka fraszek Kochanowskiego
  Fraszka – gatunek
  Fraszki Kochanowskiego - geneza
  Motywy we fraszkach Kochanowskiego
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
  Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
  Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
  Na lipę - interpretacja i analiza
  Na lipę - kontekst
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
  Tren XIX (albo Sen)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
  Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
  Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
  Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
  Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
  Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
  Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
  Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
  Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
  Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
  Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
  Treny - geneza, treść i konstrukcja
  Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
  Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
  O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
  O Miłości - interpretacja i analiza
  O kaznodziei - interpretacja i analiza
  Raki - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
  Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
  Na swoje księgi - interpretacja i analiza
  Do gór i lasów - interpretacja i analiza
  Na zdrowie - analiza i interpretacja
  O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
  Człowiek Boże igrzysko - interpretacja
  Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
  Na dom w Czarnolesie - kontekst

  Sęp-Szarzyński Mikołaj
  Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
  Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
  Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
  Epitafium Rzymowi - kontekst

  Inne
  Pieśni Kochanowskiego - wybrane motywy  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies