Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”

Autor: Jakub Rudnicki

II część „Dziadów” Adama Mickiewicza to dramat romantyczny. Cechami tego typu dramatu jest między innymi tajemniczość i nastrojowość.

Wieszcz buduje nastrój grozy poprzez umieszczenie wydarzeń we mrocznej scenerii. Obrzęd odbywa się w kaplicy na cmentarzu. Guślarz karze pogasić lampy i świece oraz zasłonić okna. Panuje mrok. Wieśniacy zbierają się po zmroku. Podczas obrzędu wybija północ zwana godziną duchów. Obrzędowi towarzyszą zaklęcia i specjalne rytuały. Palenie kądzieli, garnka z wódką czy wianka złożonego z ziół.

Kolejnymi elementami związanymi z nastrojem grozy jest trumna, na której siada pasterka. Kolejne duchy – Józio i Rózia, Zły Pan i Zosia są postaciami nie z tego świata. Przerażająca jest postać Widma. Przypomina upiora. Ma na twarzy „dym i błyskawice” oraz rozżarzone oczy i rozczochrane włosy. Towarzyszy mu chór ptaków nocnych – sowy, kruki i puchacze. Najbardziej jednak przeraża postać widma-upiora, która pojawia się po zakończeniu obrzędu. Na piersi ma pąsową pręgę. Od jego serca ku stopom ciągnie się krwawy ślad. Zjawa pokazuje na serce, jednak wciąż milczy.

Nastrój w „Dziadach” buduje także język utworu. Mickiewicz pisał je jako oratorium – nadał formę wokalno-instrumentalną. Nastrój tajemniczości buduje powtarzane przez chór słowa: „Cicho wszędzie, głucho wszędzie, / Co to będzie, co to będzie?”. Chór powtarza też słowa Guślarza i duchów, między innymi nakazy moralne. Refren czyni utwór bardziej melodyjnym.

„Dziady” zgodnie z założeniami epoki odwołują się do ludowych wierzeń i baśni. Te z kolei przepełnia fantastyka i groza.

Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies