Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Pani Rollison jako przykład matki-Polki

Autor: Jakub Rudnicki

Pani Rollison to matka jednego z więzionych przez carat polskich patriotów. Jest wdową i jest niewidoma. Pomaga jej kobieta Kmitowa. Rollison od roku przebywa w więzieniu. Jest bity i torturowany. Matka udaje się do Senatora Nowosilcowa by prosić o łaskę dla syna. Przez wiele dni przychodzi pod drzwi rosyjskiego oprawcy i płacze. Ten nazywa ją bydłem i nakazuje zepchnąć ją ze schodów, by więcej nie uprzykrzała mu życia. Za niewidomą kobietą u Nowosilcowa wstawia się księżna.

Rollisonowa nie boi się Senatora. Dla syna jest w stanie na każde poświęcenie. Błaga o uwolnienie go. Tłumaczy, że jedynie syn jej pomaga. Bez niego umarła by z głodu. Wyznaje oprawcy, że wie, że syn był katowany. Słyszała jego głos, by był wieziony na przesłuchania w ratuszu. Tłumaczy, że serce matki zawsze rozpozna głos ukochanego dziecka. Nowosilcow jej nie wierzy. Rollisonowa w celu ocalenia syna jest gotowa na wszelkie upokorzenia. Na kolanach błaga o łaskę. Senator udaje, że nic nie wie o męczarniach Rollisona. Swoim współpracownikom nakazuje otworzyć okna w areszcie. Chce w ten sposób umożliwić młodemu człowiekowi samobójstwo.

Rolissonowa po raz kolejny chce stanąć przed Senatorem. Krzyczy pod jego drzwiami. Mówi, że jej syn został wyrzucony z okna więzienia i nazywa Senatora tyranem. Nie widziała ciała syna, nie dotykała go. Czuła tylko krew ukochanego dziecka na ulicy. Mówi, że tą krwią zbrukany jest Senator. Mężczyzna ucieka przed nią. Boi się szalonej z bólu matki. Kobieta mdleje. Ksiądz Piotr zapewnia, że młody Rollison mimo upadku żyje.

Pani Rollison to dobry przykład matki-Polki. Chcąc ratować swoje jedyne dziecko nie cofa się przed niczym. Wie że zły Senator może kazać ją zabić. Nie boi się. Upokarza się przed tyranem. Dzięki uporowi i wytrwałości zjawia się przed nim i prosi o łaskę dla syna. Po upadku syna z okna więziennej celi oskarża o śmierć Rollisona Senatora.

Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies