Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego

Autor: Jakub Rudnicki

Patriotyzm oznacza miłość i przywiązanie do własnej ojczyzny. To jedna z podstawowych wartości, które pozwalają człowiekowi odnaleźć własne miejsce w świecie. Przez wieki idea ta zmieniała swój charakter.

Trzeba pamiętać, że w epoce romantyzmu polski nie było na mapach świata. Była pod zaborami. Poeci, tacy jak Mickiewicz czy Słowacki, byli wieszczami. Swoje wizje patriotyzmu przedstawili w swoich utworach. Patriotyzm romantyczny opierał się na przeciwstawianiu się zaborcy. Można to było czynić z bronią w ręku, o czym świadczą polskie powstania. Można także pisać o Polsce i dla Polski. Starać się w utworach zachować język i kulturę polskiego narodu. Utwory tworzone w czasach romantyzmu są tego najlepszym dowodem.

Wieszczowie w różny sposób dokumentowali romantyczną miłość do ojczyzny. Mickiewicz, na podstawie własnych przeżyć, dokumentował losy patriotycznej młodzieży w Wilnie. Opisywał ich męczeństwo, cierpienia i ofiarę jaką składali ojczyźnie. Na przykładzie Konrada - bohatera III części „Dziadów” - pokazał, jak patriotyzm rozumiały wybitne jednostki. Konrad tak jak mityczny Prometeusz gotowy był rzucić wyzwanie Bogu i imię ocalenia narodu polskiego. Boi się, że zostanie niezrozumiany, zaś emigracja wiąże się z bólem. Inną ideą była „Polska Chrystusem narodów”. Cierpienia Polaków miały zostać odkupione, a kraj wyzwolony. Słowacki w „Kordianie” przeciwstawiał się cierpieniu Polaków, głosząc hasło „Polska Winkelriedem narodów”.

Współcześnie Polska jest w zupełnie innym miejscu. Odzyskała niepodległość i suwerenność. Jest członkiem wielkiej rodziny narodów – Unii Europejskiej. Współczesny patriotyzm opiera się na uczestnictwie w życiu zarówno małej, jak i dużej Ojczyzny. To branie udziału w wyborach, uczciwe prowadzenie własnego biznesu, płacenie podatków. Dziś emigracja nie wiążę się już z cierpieniem. Jest szansą na polepszenie materialnego statusu. Nie musimy chwytać za broń, ale wciąż powinniśmy pamiętać, gdzie się urodziliśmy i gdzie jest nasz Dom.

Wizje romantycznego i współczesnego patriotyzmu są bardzo odległe. Głównym powodem jest zmiana polityczna. Polska nie musi już walczyć o swój byt, jednak wciąż powinna dbać o własne interesy.


Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies