Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)

Autor: Jakub Rudnicki

- bunt Konrada wynika z niezgody na cierpienie Polaków w zaborze rosyjskim,

- Konrad pragnie uzyskać od Boga „rząd dusz”, a następnie tak rządzić światem, by ludziom dać szczęście, a swemu narodowi wolność,

- uosabia ideę poety – duchowego przywódcy narodu,

- głównego bohatera poznajemy w „Prologu”, gdy jako Więzień zastanawia się nad sprawami egzystencjalnymi, neguje wartość mądrości, uważa, że tajemnice świata lepiej zgłębi poeta obdarzony nadludzka wyobraźnią, wspomina, że boski ład mu nie odpowiada, ma zostać zwolniony z więzienia i skazany na wygnanie, boi się, że pozostanie niezrozumiany („Ja śpiewak – i nikt z mojej pieśni nie zrozumie […] Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły”,/i>)

- w celi więziennej dokonuje się przemiana romantycznego kochanka Gustawa w bojownika o sprawę narodu – Konrada (inskrypcja),

- Konrad pozornie nie uczestniczy w rozmowach więźniów, narastają w nim emocje zakończone pieśnią walki i zemsty, wbrew etyce chrześcijańskiej i wierze w boska sprawiedliwość bohater namawia rodaków do krwawej zemsty („Z Bogiem, a choćby mimo Boga”),

- podczas jej wykonywania wznosi się, przyszłe losy świata mają mu zostać objawione, jednak na przeszkodzie staje „kruk olbrzymi”, z którym stacza walkę, pieśń się urywa,

- Konrad jako bohater romantyczny jest samotny – sam staje, by rzucić wyzwanie Bogu w imieniu milionów ludzi cierpiących na ziemi,

- bohater nie działa w imię własnych ambicji, chce przynieść wolność umęczonemu narodowi polskiemu, jest egocentryczny, zapatrzony w siebie, jednak dąży z całych sił do uszczęśliwienia innych,

- tak jak mityczny Prometeusz, który dla dobra ludzkości porwał się na czyn sprzeczny z wolą Zeusa, tak i Konrad sprzeciwia się Bogu w imię dobra ludzkości,

- jest postacią tragiczną, ponieważ, mimo ze jest postacią wybitną i ponadprzeciętną, nie osiąga zamierzonego celu.


Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies