Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”

Autor: Jakub Rudnicki

„Wieka Improwizacja” to monolog wygłoszony przez głównego bohatera III cz. „Dziadów” – Konrada. Podczas rozmowy z Bogiem Konrad walczy o „rząd dusz”, czyli władzę nad światem i ludźmi. Walka ta dokonuje się w jego sumieniu i duszy, którymi targają siły zła i dobra. Poeta-wieszcz czuje się równy Bogu. Kieruje nim pycha, ale i chęć zbawienia ludzkości.

Konrad mówi, że kieruje się uczuciem, a nie mądrością. Dlatego jest lepszy nić Stwórca. Jednak podczas jego monologu Bóg milczy. Bohater buntuje się i, podobnie jak mitologiczny Prometeusz, sprzeciwia się woli boskiej w imię miłości do ludzi. Monolog kończy się bluźnierstwem wobec Boga, jednak ostatnie słowo nazywające Boga carem wypowiada Diabeł.

W „Wielkiej Improwizacji” Konrad chce zmierzyć się z Bogiem. Buntuje się przeciw niesprawiedliwości i cierpień na świecie. Obwinia o nie Stwórcę. Wierzy, że jego słowa mają moc sprawczą. Prosi, by Bóg go wysłuchał. Mówi: „Ty Boże, ty naturo! Dajcie posłuchanie”. Czuje przypływ sił. Za pomocą siły swych myśli stwarza ciała niebieskie, kieruje ruchem gwiazd i planet. Dąży do harmonii. Czuje się lepszy niż Bóg, ponieważ w procesie stworzenia kieruje się uczuciami. Miłość do narodu ma mu dać moc Stwórcy.

Pragnie wznieść się ponad wszechświat, by poznać Boga i jego motywy postępowania. Chce otrzymać od Niego władzę nad ludźmi. Jest łącznikiem między światem ziemskim, gdzie znajduje się jego zniewolona ojczyzna, a niebem. Wie więc więcej niż Bóg i jest lepszy od niego. Pragnie, by Stwórca pozwolił mu władać ludzkimi duszami, narzucać im swoją wolę i władać ich myślami. Świadczą o tym słowa:„Daj mi rząd dusz!” i „Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz”. Pragnie zrównać się z Bogiem w panowaniu nad ludzkością.

Bóg nie odpowiada, dlatego Konrad jest coraz bardziej poirytowany. Zaślepia go przekonanie o własnej wielkości. Uprzedza, że jak Szatan, wypowie Bogu wojnę. Ma to być wojna na uczucia. Wierzy, że wygra, ponieważ: „cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrósł". Uważa, że on i ojczyzna to jedno.
Pragnie poświęcić się dla ludzkości i cierpieć za miliony. Bóg jest jednak głuchy na jego próby otrzymania od niego władzy. Wówczas Konrad rzuca Bogu bluźniercze sława. Chce nazwać go nie "ojcem świata a... carem". Ostatnie słowo wypowiada jednak Diabeł. Mimo swej zbuntowanej postawy Konrad ma szansę na odkupienie win i przebaczenie. Do wybawienia ojczyzny potrzebna jest pokora, a nie bałwochwalczy zryw jednostki i zakwestionowanie boskiego prawa do władzy nad światem. Konrad w swej walce z Bogiem ponosi klęskę.

Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies