Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium

Autor: Jakub Rudnicki

* Okres pierwszy: dzieciństwo i młodość - lata 1798-1814

-- 24 grudnia 1798 - Mickiewicz urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem (prawdopodobnie), jako drugi syn Mikołaja i Barbary z Majewskich, ochrzczony imionami Adam Bernard.
-- 1807-1814 - rozpoczął naukę w szkole ojców dominikanów w Nowogródku.
- sierpień 1807 – rozpoczął naukę,
- powtarza trzecią klasę,
- poznaje Jana Czeczota, odtąd najbliższego przyjaciela i późniejszego filomatę.
- październik 1811 – jego ojciec zaczyna ciężko chorować i rok później umiera (dokładnie 28 maja 1812),
- opiekę nad chłopcami (Adam miał dwóch młodszych braci) przejmuje wuj, sędzia Medard Rostocki z Ruty,
- 4 lipca 1812 do Nowogródka wkraczają wojska napoleońskie pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks. Józefa Poniatowskiego. Trzynastoletni wówczas Adam widzi sąsiadów i znajomych powracających (zza rzeki Niemen) w rodzinne strony z wojskiem Księstwa Warszawskiego,
- lipiec 1815 - Mickiewicz zdaje publiczny egzamin, którym kończy naukę w szkole nowogródzkiej.

* 1815-1823 okres wileńsko-kowieński (studia i praca nauczyciela)

- 1815 – Mickiewicz zaczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim na wydziale... fizyko-matematycznym. Wkrótce zostaje stypendystą rządowym jako kandydat do zawodu nauczycielskiego. Studiuje do 1819 roku.
- 1817 - odbywa się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów,
- 1818 - w „Tygodniku Wileńskim" ukazuje się pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza „Zima miejska", będący raczej wyrazem pilnych nauk u klasyków niż zapowiedzią romantycznego geniuszu,
- czerwiec 1819 - Adam zdaje egzamin magisterski.
- 1819-1823 – praca nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie

Mickiewicz cierpi z powodu dokuczliwego bólu zębów (nie znano wówczas tabletek przeciwbólowych).

- 1819 – poznaje Marylę Wereszczakównę,
- 21 października 1820 – umiera jego matka – Barbara Mickiewiczowa, o czym dowiaduje się dopiero na Boże Narodzenie (popadł w depresję),
- 14 lutego 1821 – ukochana Maryla wychodzi za Wawrzyńca Puttkamera,
W Kownie Adam Mickiewicz wywołuje skandal, ponieważ atakuje lichtarzem w salonie Kowalskich pewnego szambelana.

- 4 listopada 1823 roku Mickiewicz zostaje aresztowany,
- 4 listopada 1823 – 21 kwietnia 1824 – pobyt w więzieniu (zostaje zwolniony dzięki poręczeniu Joachima Lelewela).

* 1824-1829 – zesłanie dwudziestosześcioletniego Mickiewicza w głąb Rosji wskutek wzrostu prześladowań Polaków na Litwie

* 25 października 1824 Adam wyjeżdża z Wilna do Rosji,
-- 1824-1829 – pobyt w Rosji:
- listopad 1824 – przybycie do Petersburga,
- luty 1825 – wyjazd do Odessy,
- sierpień-październik 1825 – podróż na Krym,
- 1825- Mickiewicz wraca do centralnych guberni, gdzie w grudniu podejmuje w Moskwie pracę w kancelarii.
- maj 1829 – Adam opuszcza Rosję.

* 1829-1830 etap romantycznych podróży

-- 1829-1830 – Mickiewicz odwiedza Niemcy, Szwajcarię i Włochy:
· Czerwiec – lipiec 1829 – w Berlinie jest słuchaczem wykładów Hegla,
· Sierpień – wrzesień 1829 – podczas pobytu w Weimarze spotyka Goethego,
· 25 września 1829 przejeżdża przez przełęcz w Splgen,
· Listopad 1829 – przyjeżdża do Rzymu,

Przebywając w Rzymie, postanowił ożenić się z poznaną tam Henriettą Ewą hrabianką Ankwiczówną. Niestety do ślubu nie doszło, ponieważ rodzice dziewczyny wyrazili zdecydowany sprzeciw.

· Od maja do października 1830 odwiedza kolejno: Neapol, Pompeje, Sycylię, Asyż i Mediolan,

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies