Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium

* Okres pierwszy: dzieciństwo i młodość - lata 1798-1814

-- 24 grudnia 1798 - Mickiewicz urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem (prawdopodobnie), jako drugi syn Mikołaja i Barbary z Majewskich, ochrzczony imionami Adam Bernard.
-- 1807-1814 - rozpoczął naukę w szkole ojców dominikanów w Nowogródku.
- sierpień 1807 – rozpoczął naukę,
- powtarza trzecią klasę,
- poznaje Jana Czeczota, odtąd najbliższego przyjaciela i późniejszego filomatę.
- październik 1811 – jego ojciec zaczyna ciężko chorować i rok później umiera (dokładnie 28 maja 1812),
- opiekę nad chłopcami (Adam miał dwóch młodszych braci) przejmuje wuj, sędzia Medard Rostocki z Ruty,
- 4 lipca 1812 do Nowogródka wkraczają wojska napoleońskie pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks. Józefa Poniatowskiego. Trzynastoletni wówczas Adam widzi sąsiadów i znajomych powracających (zza rzeki Niemen) w rodzinne strony z wojskiem Księstwa Warszawskiego,
- lipiec 1815 - Mickiewicz zdaje publiczny egzamin, którym kończy naukę w szkole nowogródzkiej.

* 1815-1823 okres wileńsko-kowieński (studia i praca nauczyciela)

- 1815 – Mickiewicz zaczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim na wydziale... fizyko-matematycznym. Wkrótce zostaje stypendystą rządowym jako kandydat do zawodu nauczycielskiego. Studiuje do 1819 roku.
- 1817 - odbywa się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów,
- 1818 - w „Tygodniku Wileńskim" ukazuje się pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza „Zima miejska", będący raczej wyrazem pilnych nauk u klasyków niż zapowiedzią romantycznego geniuszu,
- czerwiec 1819 - Adam zdaje egzamin magisterski.
- 1819-1823 – praca nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie

Mickiewicz cierpi z powodu dokuczliwego bólu zębów (nie znano wówczas tabletek przeciwbólowych).

- 1819 – poznaje Marylę Wereszczakównę,
- 21 października 1820 – umiera jego matka – Barbara Mickiewiczowa, o czym dowiaduje się dopiero na Boże Narodzenie (popadł w depresję),
- 14 lutego 1821 – ukochana Maryla wychodzi za Wawrzyńca Puttkamera,


W Kownie Adam Mickiewicz wywołuje skandal, ponieważ atakuje lichtarzem w salonie Kowalskich pewnego szambelana.

- 4 listopada 1823 roku Mickiewicz zostaje aresztowany,
- 4 listopada 1823 – 21 kwietnia 1824 – pobyt w więzieniu (zostaje zwolniony dzięki poręczeniu Joachima Lelewela).

* 1824-1829 – zesłanie dwudziestosześcioletniego Mickiewicza w głąb Rosji wskutek wzrostu prześladowań Polaków na Litwie

* 25 października 1824 Adam wyjeżdża z Wilna do Rosji,
-- 1824-1829 – pobyt w Rosji:
- listopad 1824 – przybycie do Petersburga,
- luty 1825 – wyjazd do Odessy,
- sierpień-październik 1825 – podróż na Krym,
- 1825- Mickiewicz wraca do centralnych guberni, gdzie w grudniu podejmuje w Moskwie pracę w kancelarii.
- maj 1829 – Adam opuszcza Rosję.

* 1829-1830 etap romantycznych podróży

-- 1829-1830 – Mickiewicz odwiedza Niemcy, Szwajcarię i Włochy:
· Czerwiec – lipiec 1829 – w Berlinie jest słuchaczem wykładów Hegla,
· Sierpień – wrzesień 1829 – podczas pobytu w Weimarze spotyka Goethego,
· 25 września 1829 przejeżdża przez przełęcz w Splgen,
· Listopad 1829 – przyjeżdża do Rzymu,

Przebywając w Rzymie, postanowił ożenić się z poznaną tam Henriettą Ewą hrabianką Ankwiczówną. Niestety do ślubu nie doszło, ponieważ rodzice dziewczyny wyrazili zdecydowany sprzeciw.

· Od maja do października 1830 odwiedza kolejno: Neapol, Pompeje, Sycylię, Asyż i Mediolan,

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
Ludowość w „Dziadach cz. II”
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady cz. II” - charakterystyka postaci
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?” – obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
„Słuchajcie i zważcie u siebie, Że według Bożego rozkazu…” – prawdy moralne głoszone przez duchy w II cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji - „Nazywam się Milijon – bo za miliony kocham i cierpię katusze”
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów” - „I śledztwo, i sąd cały toczy się tajemnie”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
„Wznoszę się! Lecę! Tam na szczyt opoki” interpretacja Małej Improwizacji
„Ach łotry, szelmy, ach łajdaki” – obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” - „Nasz naród jest jak lawa…”
„Tyran wstał – Herod! – Panie, cała Polska młoda wydana w ręce Heroda” – interpretacja Widzenia Księdza Piotra
„Róża, ta róża żyje! Wstąpiła w nią dusza.” – Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV części Dziadów
Biografia romantycznego kochanka, zamknięta w trzech godzinach: miłości, rozpaczy i przestrogi
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto” – „Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Ballada „Upiór” - interpretacja
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies