Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dziady

Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium

Autor: Jakub Rudnicki

· W październiku 1830 wraca do Rzymu, gdzie w grudniu dociera do niego wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. Jedno z jego haseł brzmiało wówczas: Słowo stało się ciałem, Wallenrod - Belwederem.

* 1831-1832 – próby przyłączenia się do powstania listopadowego

- w maju 1831 przyjeżdża do Paryża,
- sierpień tego samego roku to czas przybycia do Wielkopolski,
- marzec 1832 – rozpoczyna się Wielka Emigracji Mickiewicza, czyli wyjazd do Drezna.

* 1832-1838 Wielka Emigracja

- Lipiec 1832 – przyjeżdża do Paryża,
- 13 lutego 1834 poeta ogłasza przyjaciołom: "Chwała Bogu! Oto w tej chwili podpisałem pod "Panem Tadeuszem" wielkie finis!”,
- 22 lipca 1834 – bierze ślub z Celiną Szymanowską,
- Wrzesień 1835 – na świat przychodzi pierwsza córka Mickiewiczów, Maria,
- Czerwiec 1838 – na świat przychodzi syn Mickiewiczów, Władysław,
- Listopad 1839 – początek choroby psychicznej Celiny Mickiewiczowej,

* 1839-1840 Lozanna

- Czerwiec 1839 – Adam wyjeżdża do Lozanny,
- Maj 1840 – na świat przychodzi druga córka Mickiewiczów, Helena,
- Październik 1840 – Mickiewicz rezygnuje z pracy w Lozannie i powraca do Paryża.

* 1840-1848 Collège de France, towianizm, Wiosna Ludów

-- Cykl wykładów w Collège de France od 1840 do 1844.

· 22 grudnia 1840 – pierwszy wykład,
· Maj 1844 – ostatni wykład.

-- W latach 1841-1847 Mickiewicz znajduje się pod wpływem mistyka A. Towiańskiego:
· Lipiec 1841 – poeta spotyka Towiańskiego,

Andrzej Towiański z Antoszwińca pod Wilnem wkroczył w życie Adama, dokonując cudownego uzdrowienia jego żony. W tym czasie do domu Mickiewiczów wprowadziła się Ksawera Deybel – opiekunka do dzieci, z którą poeta trwał w wieloletnim związku (urodziła mu co najmniej jedno dziecko).

· Maj 1842 – na świat przychodzi drugi syn Mickiewiczów, Aleksander,
· Lipiec 1845 – na świat przychodzi trzeci syn Mickiewiczów, Jan,
· W 1845, od maja do lipca mają miejsce pierwsze sprzeczki z Towiańskim,
· Maj 1847 – Adam ostatecznie zrywa znajomość z Towiańskim.
-- 1848 – wyjazd do Włoch;
· Marzec 1848 – Mickiewicz dostaje się na audiencję do papieża Piusa IX ("Wiedz, że Duch Boży jest w bluzach paryskich robotników").
· 1848 – podejmuje próby uformowania legionu polskiego, a w marcu tego roku zawiązuje Zastęp Polski,
· Kwiecień 1848 – Mickiewicz staje na czele legionu polskiego i wraz z nim opuszcza Rzym,
· Lipiec 1848 – powraca do Paryża.

* 1849-1855 ostatnie lata życia

- Marzec – październik 1849 – pracuje w „Trybunie Ludów” („La Tribune des Peuples”),
- Grudzień 1850 – na świat przychodzi czwarty syn Mickiewiczów, Józef,
- 1852-1855 – poeta podejmuje pracę bibliotekarza w Bibliotece Arsenału;
- 5 marca 1855 – umiera żona Mickiewicza,
- 26 listopada 1855 – Adam wyjeżdża do Konstantynopola.

* 26 XI 1855śmierć (prawdopodobnie w wyniku cholery) Mickiewicza w Konstantynopolu;

- 1856 – sprowadzenie zwłok do Paryża;
- 1890 – uroczyste złożenie prochów Mickiewicza w krypcie na Wawelu.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Dziady cz. I
„Dziady” cz. I - streszczenie szczegółowe

Dziady cz. II
Czas i miejsce akcji oraz wątki w „Dziadach cz. II”
„Dziady”cz. II - streszczenie szczegółowe
„Dziady” cz. II - krótkie streszczenie
Ludowość w „Dziadach cz. II”
Geneza II cz. „Dziadów”
„Dziady cz. II” jako synteza dramatu romantycznego i antycznego
„Dziady” cz. II - charakterystyka postaci
Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza
Rodzaje duchów w „Dziadach” cz. II
Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie
Prawdy moralne w II cz. „Dziadów”
Cechy II cz. „Dziadów” jako dramatu romantycznego
Kompozycja i styl „Dziadów” cz. II
Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”
Przebieg obrzędu „Dziadów” w punktach
Najważniejsze problemy II cz. Dziadów”
Wina, kara i sposób odkupienia w „Dziadach” cz. II
Tematyka II cz. „Dziadów”
Znaczenie tytułu dramatu „Dziady”?
Znaczenie motta w „Dziadach” cz. II
Na czym polegał obrzęd „Dziadów”
Kim była ostatnia zjawa z „Dziadów” Adama Mickiewicza?
Charakterystyka pasterki Zosi w „Dziadach” cz. II
Motywy w „Dziadach” cz. II

Dziady cz. III
Czas i miejsce akcji oraz wątki w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - streszczenie szczegółowe
„Dziady” jako dramat romantyczny
„Wielka Improwizacja” - monolog wygłoszony przez Konrada
Okoliczności powstania „Dziadów" cz. III
„Polska – Chrystusem narodów” czy „Polska – Winkelriedem narodów” – dwie koncepcje mesjanizmu
„Dziady” cz. III jako dramat romantyczny i arcydramat polski
Interpretacja Wielkiej Improwizacji
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”
Mesjanizm „Dziadów” cz. III
Tematyka „Dziadów” cz. III
Interpretacja Małej Improwizacji
Obraz społeczeństwa rosyjskiego w III cz. „Dziadów”
Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”
Postawa Konrada wobec Boga w „Wielkiej Improwizacji”
Historia Rollisona
Historia Cichowskiego
Interpretacja Widzenia Księdza Piotra
Widzenie Ewy – interpretacja sceny IV dramatu
Motyw Polaków w III cz. „Dziadów”
Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III - charakterystyka postaci
Sens przemiany głównego bohatera dziadów Gustawa w Konrada
Scharakteryzuj grupę przy stoliku i grupę przy drzwiach ze sceny VII „Salon warszawski”
Scharakteryzuj Konrada jako wieszcza
Pani Rollison jako przykład matki-Polki
„Pieśń zemsty” Konrada
Motywy obecne w „Dziadach” cz. III

Dziady cz. IV
Czas i miejsce akcji oraz wątki w IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV - streszczenie szczegółowe
Konrad jako romantyczny Prometeusz (bunt prometejski)
Portret tragicznego kochanka i romantycznego bohatera z IV cz. Dziadów
Kompozycja i styl III cz. „Dziadów”
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werterowski
Biografia romantycznego kochanka, w IV cz. „Dziadów”
„Dziady cz. IV” - charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV jako romantyczne studium miłości
Spór światopoglądowy – polemika Gustawa – romantyka z Księdzem – racjonalistą
Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

Inne
Ballada „Upiór” - interpretacja
Geneza „Dziadów” Mickiewicza
Życiorys Adama Mickiewicza
Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza
W jaki sposób Mickiewicz buduje nastrój w „Dziadach”
Najważniejsze inscenizacje „Dziadów”
Mickiewicz - kalendarium twórczości
Życie i twórczość Adama Mickiewicza - kalendarium
Opinie wybitnych o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Dziadów”
Czym różni się patriotyzm romantyczny od patriotyzmu współczesnego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies