Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ferdydurke

Gatunki w „Ferdydurke”powieść awangardowa - wiele łączy ją ze współczesną awangardową prozą Witkacego czy Schulza, a także powieścią Irzykowskiego „Pałuba”;

• powieść psychologiczna i filozoficzna;

• parabola sytuacji jednostki w społeczeństwie;

powieść obyczajowa – opis szkoły, domu Młodziaków, dworku Hurleckich;

powieść „problematyczna”, w której „bohater stanowi zagadnienie sam dla siebie, nie potrafi się określić i ustalić swego miejsca w świecie”;

• jako wypowiedź pisarza będzie powieścią o powieści, utworem „autotematycznym”. Odpowiada na pytanie: Kim jest autor jako człowiek i w jaki sposób realizuje swą osobowość jako pisarz. Analizuje jak można w akcie porozumienia z czytelnikiem utracić autentyczność;

• psychologiczna spowiedź wieku dziecięcego (początek utworu);

powieść o dojrzewaniu (szkoła) por. „Syzyfowe prace” Żeromskiego – szkoła jest miniaturą społeczeństwa, instrumentem kształtującym bohatera, jawi się jako mechanizm utwierdzania w niedojrzałości, to znaczy podległości narzucanym z zewnątrz gotowym schematom i formułom;

powieść nowoczesna – opis życia Młodziaków, wygrana postępu nad tradycjami;

• tradycyjna powieść o szlacheckim dworku – Bolimowo – apoteoza dawnego obyczaju;

• schemat sentymentalnego romansu, elementy powieści awanturniczej, przygodowej, a nawet łotrzykowskiej – porwanie Zosi;

satyra - o kulturze śmiechu i kulturze zabawy mówił sam autor, satyra na pewne określone zjawiska lat trzydziestych, ale i konkretne osoby;

• przedmowy oscylują między „formą piankową i lekką beztroskiego felietonu”, a tonem literackiego manifestu. Fikcje zaś przypominają powiastkę filozoficzną („Filidor...”) i bajkę czy przypowieść („Filibert...”);

powieść egzystencjalna - w „Ferdydurke” mamy także do czynienia z nawiązaniem do europejskiego nurtu refleksji egzystencjalnej. Człowiek to samotna monada, która nie ma możliwości pełnego i równorzędnego kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną. Każde otwarcie na świat powoduje utratę własnej indywidualności, wymusza zgodę na istnienie w fałszywej formie społecznej.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ferdydurke” – streszczenie szczegółowe
„Ferdydurke” – streszczenie w pigułce
Lekcja polskiego w „Ferdydurke”
Zawiązanie akcji w „Ferdydurke”
„Ferdydurke” – geneza powieści
Główne założenia „Ferdydurke”
Życiorys Witolda Gombrowicza w skrócie
Witold Gombrowicz - biografia
Język „Ferdydurke”
Charakterystyczne cechy języka „Ferdydurke”
Konstrukcja „Ferdydurke”
Miejsce akcji „Ferdydurke”
Narracja „Ferdydurke”
Kompozycja i struktura „Ferdydurke”
„Forma” Gombrowicza
Przynależność gatunkowa „Ferdydurke”
Znaczenie słów „pupa”, „gęba”, „łydka” w „Ferdydurke”
Czas akcji „Ferdydurke”
Słowa - klucze w „Ferdydurke”
Kwestia niedojrzałości w „Ferdydurke”
Pojęcie formy na podstawie „Ferdydurke”
Gombrowiczowska walka z formą, czyli obnażenie prawdy o człowieku
Wielostylowość „Ferdydurke”
Relacje międzyludzkie w „Ferdydurke”
Forma produktem relacji międzyludzkich, czy relacje międzyludzkie wynikiem formy?
Narracja w „Ferdydurke”
Groteska w „Ferdydurke”
Niedojrzałość w „Ferdydurke”
Bolimowo i dworek Hurleckich w „Ferdydurke”
Stancja u Młodziaków w „Ferdydurke”
Szkoła i uczniowie w „Ferdydurke”
Klucz do czytania „Ferdydurke”
Walka Józia z formą
„Ferdydurke” jako powieść nowoczesna
Parodia w „Ferdydurke”
Twórczość Witolda Gombrowicza
Absurd w „Ferdydurke”
O Gombrowiczu powiedzieli
Kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza - powieściopisarza, dramaturga i eseisty
Jaki sens ma zakończenie „Ferdydurke”?
Charakterystyka chłopiąt i chłopców w "Ferdydurke"
Najważniejsze cytaty z „Ferdydurke”
Narracja autora – Gombrowicza w „Ferdydurke”
Narracja Józia – głównego bohatera „Ferdydurke”
2004 rok rokiem Gombrowicza
Rozbijanie konwencji gatunkowych w „Ferdydurke”
Gatunki w „Ferdydurke”
Ekranizacje prozy Gombrowicza
Cytaty z Gombrowicza
Pojęcie absurdu, parodii i ironii
Pojęcie groteski
Motywy oniryczne w „Ferdydurke”
Bibliografia
Bohaterowie
Józio – charakterystyka bohatera
Profesor Pimko – charakterystyka
Miętus – charakterystyka bohatera
Walek - charakterystyka postaci
Zuta Młodziakówna - charakterystyka
Kopyrda – charakterystyka
Syfon – charakterystyka
Bladaczka – charakterystyka
Hurleccy - charakterystyka
Młodziakowie - charakterystykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies