Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ferdydurke

Forma produktem relacji międzyludzkich, czy relacje międzyludzkie wynikiem formy?

Witold Gombrowicz podkreślał w swych dziełach, że człowiek jest zdecydowanie istotą społeczną, uzależniając jej pomyślną egzystencję od możliwości obracania się w społeczności. Jednostka najlepiej realizuje się w zespole: w rodzinie, grupie rówieśniczej, zawodowej. Zależnie od otoczenia, konkretnej sytuacji, przyjmuje określoną formę.

Forma ucznia realizuje się jedynie wobec nauczycieli (autorytarnych, specjalistów w jakiejś dziedzinie), chłopa - wobec szlachcica - „pana”, zakochanego młodzieńca wobec obiektu westchnień. Człowiek po spotkaniach z nowymi osobami, w odmiennych warunkach, nabiera doświadczenia, jego wnętrze staje się bogatsze. Farent przypomina, iż tak rozumiane stosunki interpersonalne przypominają założenia filozofii spotkania (dialogu).

Człowiek jest nie tylko niewolnikiem formy, narzucanej w kontaktach interpersonalnych przez partnerów, lecz jest także ich twórcą. Zależnie od sytuacji przyjmuje „gębę”, by innym razem ją narzucić. Istotne jest przy tym, że przyczynia się do „formowania” innej osoby.

Formy spełniają zasadniczy warunek komunikacji, którego najpowszechniejszym sposobem jest język (swoista forma). Joanna Ślósarska pisze: „Współistnienie osób prowadzi do gry następującej:
1)poddanie się formie innej osoby i wygaszanie własnej cechy (zdegradowanie formą),
2)spotęgowanie się cechą innego człowieka (wywyższenie lub upodobnienie),
3)wytworzenie nowej formy przez negację,
4) wytworzenie nowej formy wobec (dla) innego człowieka”
.

Socjalizacja nie wyklucza zatracenia czy wyeliminowania biologicznych aspektów naszej osobowości. Jesteśmy uzależnieni od potrzeb naszego ciała, które, kierując się swoimi potrzebami, również narzucają określone formy. Myśl tę celnie ujął Zdzisław Łapiński: „Gorączkowy ruch, jaki obserwujemy wśród postaci Gombrowiczowskich, jest wypadkową dwu niezależnych od siebie czynników – dynamiki biologicznej i dynamiki konwencji społecznych. Przed dynamiką biologiczną nie ma schronienia, bo dosięga ona człowieka w nim samym – poprzez jego ciało”.


Józio pełni w świecie przedstawionym szczególną, niecodzienną rolę. Jest uczniem, zgadza się z nakazami Pimki, układa sprytny plan by zdemaskować prawdziwą naturę „nowoczesnych” Młodziaków, uczestniczy w codziennym próżnym życiu ziemiańskiej rodziny Hurleckich (czyli jest członkiem określonej warstwy społecznej), przyjaźni się z Miętusem i w końcu zdobywa względy Zosi (którą porywa). To tylko niektóre z jego licznych ról.

Józio, zdystansowany wobec każdej z sytuacji i poznanych form, próbuje się z nich wyrwać. Choć cały czas przebywa w towarzystwie ludzi, to czuje się wśród nich obco, sztucznie. Wie, że uczestniczy w grze pozorów, co najbardziej widać w zafałszowanym stosunku do Zosi.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ferdydurke” – streszczenie szczegółowe
„Ferdydurke” – streszczenie w pigułce
Witold Gombrowicz - biografia
Miejsce, czas akcji i ich rola w „Ferdydurke”
Narracja „Ferdydurke”
Kompozycja i struktura „Ferdydurke”
„Pupa”, „gęba” i „łydka” – słowa- klucze
Kwestia niedojrzałości w „Ferdydurke”
Pojęcie formy na podstawie „Ferdydurke”
Gombrowiczowska walka z formą, czyli obnażenie prawdy o człowieku
Język „Ferdydurke”
„Być człowiekiem, to recytować człowieczeństwo”, czyli o koncepcji człowieka uwikłanego w formę
Forma produktem relacji międzyludzkich, czy relacje międzyludzkie wynikiem formy?
Motywy literackie w „Ferdydurke”
Ekranizacje „Ferdydurke”
Plan losów Józia
Twórczość Witolda Gombrowicza
O Gombrowiczu powiedzieli
Kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza - powieściopisarza, dramaturga i eseisty
Najważniejsze cytaty z „Ferdydurke”
2004 rok rokiem Gombrowicza
Cytaty z Gombrowicza
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Ferdydurke” – sposób przedstawienia
Józio – charakterystyka bohatera
Profesor Pimko – charakterystyka postaci
Miętus – charakterystyka bohatera
Walek - charakterystyka postaci
Zuta Młodziakówna - charakterystyka postaci
Kopyrda – charakterystyka postaci
Pylaszkiewicz – charakterystyka postaci
Bladaczka – charakterystyka postaci
Hurleccy - charakterystyka
Młodziakowie - charakterystyka
Filidor, Filibert - przedstawienie postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies