Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ferdydurke

Bibliografia

1. Błoński J., Fascynująca Ferdydurke, w: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

2. Błoński J., Gombrowicz Witold, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa 1984, s. 313-314.

3. Bolecki W., Przewodnik po labiryncie; w: Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1996, s. 255-282.

4. Bondy F., Witold Gombrowicz czyli szlachcica polskiego pojedynki cieniów, przeł. Roman Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 4, s. 263-275.

5. Bortnowski S., Ferdydurkizm, czyli Gombrowicz w szkole, Warszawa 1994.

6. De Roux D., Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż, Instytut Literacki 1969.

7. Falkiewicz A., Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu.

8. Farent T., Ferdydurke Witolda Gombrowicza, „Biblioteczka opracowań”, z. 11, Lublin 2006.

9. Głaz K., Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia.

10. Głowiński M., Gombrowicz i nadliteratura.

11. Głowiński M., Wokół recepcji Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 4, s. 245-250.

12. Gombrowicz filozof, wybór i oprac. Francesco M. Cataluccio i Jerzy Ilg, Kraków 1991.

13. Gombrowicz R., Gombrowicz w Argentynie: świadectwa i dokumenty 1939-1963.

14. Gombrowicz R., Gombrowicz w Europie: świadectwa i dokumenty 1963-1969.

15. Graczyk E., O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach. Eseje, Gdańsk 1994.

16. Janion M., Forma gotycka Gombrowicza, w: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

17. Jarzębski J., Wokół Ferdydurke, w: Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 186-302.

18. Kępiński T., Ferdydurke, w: Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków 1976, s. 341-373.

19. Łapiński Z., Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Lublin 1985.

20. Margański J., Gombrowicz – wieczny debiutant.


21. Markowski M., Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura.

22. Millati P., Gombrowicz wobec sztuki: (wybrane zagadnienia) .

23. Neuger L., Przygody czystego intelektu (Esej osnuty na tle Ferdydurke Gombrowicza) , w: W kręgu przemian polskiej prozy XX w. , pod red. T. Bubnickiego, Wrocław 1978, s. 73-82.

24. Nowak L., Gombrowicz: człowiek wobec ludzi.

25. Ruszkowski M., Składnia prozy Witolda Gombrowicza, Kielce 1993.

26. Salgas J. P., Witold Gombrowicz lub ateizm integralny.

27. Segre C., Chaos i kosmos u Gombrowicza, przeł. Maria Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 4, s. 277-283.

28. Siedlecka J., Jaśnie-panicz, Gdańsk 1992.

29. Stawiarska A., Gombrowicz w przedwojennej Polsce.

30. Suchanow K., Argentyńskie przygody Gombrowicza.

31. Ślósarska J., Poeta formy. Formowanie się człowieka i świata w utworach Witolda Gombrowicza, „Litteraria” 1984, s. 127-139.

32. Witold Gombrowicz, w: Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego, autokomentarze. Leśmian, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Warszawa 1995, s. 158-191.

33. Wyskiel W., Witold Gombrowicz. Twórczość literacka, Kraków 1975.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ferdydurke” – streszczenie szczegółowe
„Ferdydurke” – streszczenie w pigułce
Witold Gombrowicz - biografia
Miejsce, czas akcji i ich rola w „Ferdydurke”
Narracja „Ferdydurke”
Kompozycja i struktura „Ferdydurke”
„Pupa”, „gęba” i „łydka” – słowa- klucze
Kwestia niedojrzałości w „Ferdydurke”
Pojęcie formy na podstawie „Ferdydurke”
Gombrowiczowska walka z formą, czyli obnażenie prawdy o człowieku
Język „Ferdydurke”
„Być człowiekiem, to recytować człowieczeństwo”, czyli o koncepcji człowieka uwikłanego w formę
Forma produktem relacji międzyludzkich, czy relacje międzyludzkie wynikiem formy?
Motywy literackie w „Ferdydurke”
Ekranizacje „Ferdydurke”
Plan losów Józia
Twórczość Witolda Gombrowicza
O Gombrowiczu powiedzieli
Kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza - powieściopisarza, dramaturga i eseisty
Najważniejsze cytaty z „Ferdydurke”
2004 rok rokiem Gombrowicza
Cytaty z Gombrowicza
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Ferdydurke” – sposób przedstawienia
Józio – charakterystyka bohatera
Profesor Pimko – charakterystyka postaci
Miętus – charakterystyka bohatera
Walek - charakterystyka postaci
Zuta Młodziakówna - charakterystyka postaci
Kopyrda – charakterystyka postaci
Pylaszkiewicz – charakterystyka postaci
Bladaczka – charakterystyka postaci
Hurleccy - charakterystyka
Młodziakowie - charakterystyka
Filidor, Filibert - przedstawienie postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies