Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ferdydurke

Plan losów Józia

1. Sen trzydziestoletniego Józia, przenoszący go w czasy dzieciństwa.

2. Przebudzenie, spotkanie własnego sobowtóra.

3. Pojawienie się profesora Pimko w pokoju bohatera.

4. Józio zmieniony w chłopca.

5. Zapisanie przez belfra do szkoły.

6. Zetknięcie z uczniami i wrażenie snu na jawie.

7. Dziwny sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli i dziwne zachowania uczniów.

8. Pojedynek Miętusa z Syfonem na miny.

9. Zamieszkanie u państwa Młodziaków.

10. Stopniowa akceptacja nowej rzeczywistości i otoczenia.

11. Wiara w „nowoczesność”.

12. Częste odwiedziny Pimki u Młodziaków i potajemne spotkania Miętalskiego z ich służącą.

13. Józio zakochuje się w pensjonarce.

14. Podglądanie gospodyni i jej córki przez dziurkę od klucza.

15. Przeszukanie szuflady Zuty.

16. Niecny plan wobec Kopyrdy i Pimki – adoratorów dziewczyny.

17. Nocna schadzka i demaskacja.

18. Józio i Miętus uciekają w poszukiwaniu parobka.

19. Wędrówka przez wyludnioną wieś.

20. Spotkanie z ciotką Hurlecką i gościna w bolimowskim dworku.

21. „Bratanie się” Miętusa z parobkiem pracującym u wujostwa.

22. Nocna awantura i pobicie Walka przez Konstantego i Zygmunta.

23. Porwanie Zosi przez Józia i wspólna ucieczka.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ferdydurke” – streszczenie szczegółowe
„Ferdydurke” – streszczenie w pigułce
Witold Gombrowicz - biografia
Miejsce, czas akcji i ich rola w „Ferdydurke”
Narracja „Ferdydurke”
Kompozycja i struktura „Ferdydurke”
„Pupa”, „gęba” i „łydka” – słowa- klucze
Kwestia niedojrzałości w „Ferdydurke”
Pojęcie formy na podstawie „Ferdydurke”
Gombrowiczowska walka z formą, czyli obnażenie prawdy o człowieku
Język „Ferdydurke”
„Być człowiekiem, to recytować człowieczeństwo”, czyli o koncepcji człowieka uwikłanego w formę
Forma produktem relacji międzyludzkich, czy relacje międzyludzkie wynikiem formy?
Motywy literackie w „Ferdydurke”
Ekranizacje „Ferdydurke”
Plan losów Józia
Twórczość Witolda Gombrowicza
O Gombrowiczu powiedzieli
Kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza - powieściopisarza, dramaturga i eseisty
Najważniejsze cytaty z „Ferdydurke”
2004 rok rokiem Gombrowicza
Cytaty z Gombrowicza
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Ferdydurke” – sposób przedstawienia
Józio – charakterystyka bohatera
Profesor Pimko – charakterystyka postaci
Miętus – charakterystyka bohatera
Walek - charakterystyka postaci
Zuta Młodziakówna - charakterystyka postaci
Kopyrda – charakterystyka postaci
Pylaszkiewicz – charakterystyka postaci
Bladaczka – charakterystyka postaci
Hurleccy - charakterystyka
Młodziakowie - charakterystyka
Filidor, Filibert - przedstawienie postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies