Nowele Sienkiewicza

„Bartek Zwycięzca”
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Bartka Słowika
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Janka Muzykanta
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Problematyka „Latarnika”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Sachema
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Michasia
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz - biografia
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Bibliografia
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki

Autor: Henryk Sienkiewicz


Tytuł: Bartek zwycięzca.
Epoka: pozytywizm.
Data powstania: 1882.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela o wymowie politycznej i patriotycznej.
Czas akcji: wiek XIX: czas wojny prusko – francuskiej (lipiec 1870 – maj 1871).
Miejsce akcji: Wielkopolska, wieś Pognębin; działania wojenne na terenie Francji.
Problematyka: Pisarz, na przykładzie Bartka Słowika, nakreślił studium charakteru polskiego chłopa – niemądrego, nieoświeconego, zacofanego, pozbawionego świadomości politycznej. W tym kontekście tytułowy bohater jako jednostka niewykształcona, zagubiona w rzeczywistości, naiwna staje się łatwym celem dla realizatorów obcej – zaborczej polityki.
Główni bohaterowie: Bartek Słowik, Magda Słowikowa, Wojtek – gospodarz z Pognębina, pan Józef Jarzyński - dziedzic z Pognębina, pani Maria Jarzyńska – bogata dama, małżonka Jarzyńskiego, Just – kolonista niemiecki osiadły w Pognębinie, Boege – niemiecki nauczyciel; Franek – syn Bartka; inni: polscy (wielkopolscy) chłopi, koloniści i dowódcy niemieccy, wojska prusko – francuskie.


Tytuł: Janko Muzykant.
Epoka: pozytywizm.
Data powstania: 1879 rok.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela (nowela biograficzna).
Czas akcji: XIX wiek - czasy współczesne Sienkiewiczowi, czas w noweli – lato.
Miejsce akcji: wieś, sezon lata.
Problematyka: kwestia wychowywania i kształcenia warstw najuboższych; problem zaniedbań na wsi – marnowanie się talentów; problematyka dziecięca.
Główni bohaterowie: dziesięcioletni chłopiec - Janko Muzykant.


Tytuł: Latarnik (Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał J. Horain w jednej ze swoich korespondencyj z Ameryki.)
Epoka: pozytywizm.
Data powstania: 1880 rok.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela (nowela biograficzna).
Czas akcji: lata siedemdziesiąte XIX wieku.
Miejsce akcji: Miejscem akcji jest niewielka wysepka położona niedaleko portu Aspinwall u wejścia do Kanału Panamskiego (Aspinwall - miasto w stanie Iowa, USA).
Problematyka: utwór o wymowie patriotycznej, problematyka emigracji; miniaturowa parabola ludzkiego losu; studium starości.
Główni bohaterowie: Skawiński – stary żołnierz – emigrant (Polak); czołowa postać noweli, ponadto: Mr. Izaak Falconbridge – amerykański konsul rezydujący w Panamie, Johns – człowiek dostarczający żywność na wyspę.


Tytuł: Sachem.
Epoka: pozytywizm.
Data powstania: 1883 rok.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela zaliczana do cyklu nowel amerykańskich.
Czas akcji: Przypuszczalny czas zdarzeń to połowa XIX wieku (czasy ucisku Indian). Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia, właściwie jest to wieczór „Godzina ósma wieczór. Noc cudna, pogodna, gwiaździsta.”
Miejsce akcji: Miejscem akcji jest miasto Antylopa w stanie Teksas, położone w widłach rzeki Antylopy. Antylopa powstała ma zgliszczach indiańskiej osady, Chiavatty - stolicy Czarnych Wężów.
Problematyka: utwór o wymowie patriotycznej. Losy uciskanych Indian, eksterminacja plemienia Czarnych Wężów oraz dzieje tytułowego Sachema posłużyły autorowi jako metafora losów Polaków żyjących pod zaborami. „Sachem” miał ostrzegać przed konsekwencjami wynarodowienia.
Główni bohaterowie: Czerwony Sęp – tytułowy Sachem, Hon. M. Dean – dyrektor cyrku; bohater zbiorowy: mieszkańcy Antylopy – niemieccy koloniści.


Tytuł: Szkice węglem pełny tytuł: Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem: Co się działo w Baraniej Głowie.
Epoka: pozytywizm.
Data powstania: lato 1876 roku, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych (Kalifornia).
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela (nowela o wymowie społeczno – politycznej).
Czas akcji: II połowa XIX wieku – czasy współczesne Sienkiewiczowi.
Miejsce akcji: fikcyjna miejscowość – Barania Głowa - wieś w powiecie osłowickim, oddalona od Osłowic o „opętane” trzy mile; karykatura i jednocześnie metafora innych prowincjonalnych miejscowości.
Problematyka: tematyka ludowa: krytyka stosunków społecznych; Sienkiewicz w wystąpił przeciwko „zasadzie nieinterwencji” stosowanej przez szlachtę, ukazał zgubne skutki decyzji samorządów lokalnych oraz samowolę urzędników. Eksponując bezradność i krzywdę chłopa, obciążył winą „warstwy wyższe”: inteligencję, duchowieństwo, ziemiaństwo, które dzięki „zasadzie nieinterwencji” mogły pozostawać bierne wobec niesprawiedliwości i zła.
Główni bohaterowie: Wawrzon Rzepa, Maria Rzepowa, pisarz gminny Zołzikiewicz, wójt Franciszek Burak, dziedzic - pan Skorabiewski, panna Jadwiga – córka Skorabiewskiego, Wiktor – kuzyn Skorabiewskich, ławnik Gomuła, karczmarz Szmul, Herszek z Wrzeciądzy, pan Floss, ksiądz Ulanowski, ksiądz Czyżyk, Wach Rechnio i Baśka Żabianka, naczelnik powiatu w Osłowicach; urzędnicy; pijany chłop, społeczność wiejska Baraniej Głowy.


Tytuł: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.
Epoka: pozytywizm.
Data powstania i publikacji: Utwór powstał około 1879 roku w Wenecji. Po raz pierwszy opublikowała go „Gazeta Lwowska” pod tytułem Z pamiętnika poznańskiego korepetytora; druga publikacja – rok 1879, czasopismo „Niwa”, tytuł Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela (nowela biograficzna o wymowie patriotycznej).
Czas akcji: lata osiemdziesiąte XIX wiek - czasy współczesne Sienkiewiczowi; Czas akcji obejmuje niecały jeden semestr nauki szkolnej – do świąt Bożego Narodzenia.
Miejsce akcji: Miejscem akcji jest duże miasto przynależące do zaboru pruskiego, najprawdopodobniej Poznań.
Problematyka: W niewielkiej noweli opisującej dzieje jedenastoletniego Michasia Sienkiewicz zademonstrował metody kształcenia w szkole pruskiej, ukazał ich bezwzględność i cel - próbę germanizacji polskiego społeczeństwa; zobrazował sytuację polskich dzieci uczęszczających do niemieckich szkół – dyskryminację, publiczne nagany i kary, kpiny z polskiej tradycji i obyczajów; przedstawił dramat młodego pokolenia w okresie zaborów.
Główni bohaterowie: jedenastoletni Michaś, jego nauczyciel – pan Wawrzynkiewicz – narrator noweli, matka Michasia – pani Maria.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies