Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Sienkiewicza

Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”


Rozdział dziewiąty (IX) ukazuje desperackie próby ocalenia - podtrzymania polskości: przygotowania do lokalnych wyborów, mających wyłonić kandydata do pruskiego parlamentu. Wszelkie starania czyni tutaj pani Jarzyńska – dama, szlachcianka, schodząca pod strzechy, by namawiać chłopów do oddania głosu na jej małżonka. Dawni wojacy, zastraszeni i nadal posłuszni pruskiej dyscyplinie, głosują jednak na Szulberga.

Rozdział dziesiąty (X) traktuje między innymi o wielkim rozczarowaniu, jakim dla pognębińskich i okolicznych gospodarzy było zwycięstwo Niemców w wyborach. To również prezentacja zaborczej strategii – odsuwania Polaków od stanowisk urzędniczych, pozbawiania ich możliwości decydowania o własnych sprawach i sprawach kraju. Nowelę kończy widok nędznego chłopa i jego bliskich - żony i syna, wysiedlonych z rodzinnej wsi. Bartkową kolonię przejął pan Just, ponieważ Magdzie nie udało się spłacić zaciągniętych długów: „(...) Deszcz padał, baba szlochała okrutnie z żalu za straconą chałupą i całą wsią. Chłop milczał. Na całej drodze pusto było: ani wozu, ani człeka; krzyż tylko wyciągał ponad nią zmoczone od deszczu ramiona.” Jest to wyraźna puenta utworu, ukazująca jednocześnie skutki działania wrogiego systemu na ziemiach polskich.

Bartek Słowik – „zwycięzca spod Gravelotte i Sedanu” przegrywa w zderzeniu z powojenną – „pruską” rzeczywistością, staje się ofiarą zaborczego systemu represji. Jest w zasadzie jednostką tragiczną, w przypadku której spełnia się „czarny scenariusz”. Wszelkie działania wiodą go ku klęsce. Fakt wcielenia Barka do wojska (część pierwsza – I noweli) „zwiastuje” już początek tragedii, która stanie się udziałem bohatera i doprowadzi go do dramatycznego zakończenia. Późniejsze wydarzenia dokładnie tę tezę potwierdzają.
strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

„Bartek Zwycięzca”
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Bartka Słowika
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Janka Muzykanta
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Problematyka „Latarnika”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Sachema
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Michasia
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Henryk Sienkiewicz - biografia
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies