Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”


66. Przyjazd Robaka z odsieczą.
67. Walka z Moskalami.
68. Pojedynek Hrabiego z Rykowem.
69. Robak ratuje życie Hrabiemu i Gerwazemu.
70. Zwycięstwo Polaków.

Księga X: Jacek – Emigracja

71. Narada w sprawie załagodzenia sytuacji po bitwie z Moskalami.
72. Wiadomość o śmierci majora Płuty.
73. Przygotowania do ucieczki szlachciców za Niemen wedle rady Podkomorzego.
74. Pożegnanie Zosi i Tadeusza.
75. Decyzja Hrabiego o wyjeździe i jego pożegnanie z Telimeną.
76. Spowiedź księdza Robaka, wyjawienie prawdziwego imienia.
77. List z wiadomością o wybuchu wojny.
78. Śmierć Jacka.

Księga XI: Rok 1812

79. Wybuch wojny na Litwie.
80. Powrót Tadeusza i innych z wojskami polskimi.
81. Wojski przygotowuje polską ucztę zaręczynową.
82. Rehabilitacja Jacka Soplicy oraz odznaczenie go przez cesarza.
83. Rozmowa Tadeusza z Zosią o jej uczuciach.
84. Zakończenie sporu o charty między Asesorem i Rejentem.
85. Uczta na zamku.
86. Wejście drugiej pary narzeczonych: Asesora i Tekli Hreczeszanki.

Księga XII: Kochajmy się

87. Tadeusz i Zosia ucztują na dziedzińcu z chłopami.
88. Historia zastawy stołowej opowiedziana przez Wojskiego.
89. Przyjazd Maćka Dobrzyńskiego.
90. Gerwazy podarowuje swój Scyzoryk generałowi Kniaziewiczowi.
91. Wejście trzeciej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny.
92. Wyrzuty Hrabiego w stosunku do Telimeny, że nie czekała na niego.
93. Rozmowa Zosi i Tadeusza o nadaniu chłopom aktu uwłaszczenia.
94. Uwłaszczenie włościan.
95. Przygotowania do poloneza.
96. Koncert Jankiela na cymbałach.
97. Polonez.

Epilog

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies