Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Jacek Soplica – bohater romantyczny

Autor: Jakub Rudnicki

Po wielu miesiącach jego zasługi zostają docenione. Cesarz wyróżnia go pośmiertnie odznaczeniem legii honorowej, a Podkomorzy dokonuje rehabilitacji w oczach szlachty i przywraca jego dobre imię.

Dzieje Jacka Soplicy to dzieje typowego bohatera romantycznego. W młodości to typ buntownika, kierowanego namiętnościami i miłością do kobiety. Jego miłość nie mogła być szczęśliwa i spełniona już w chwili narodzin. Jacka i Ewę dzieliły różnice majątkowe. Kochając szaleńczo, przez całe życie, dokonując zbrodni na Stolniku, nieodwracalnie zmienia bieg swojego życia. Sięga po broń, kierowany gniewem, zaślepiony rozpaczą i nienawiścią. Żyje z piętnem mordercy i hańby, traci przyjaciół, nie może ponownie ułożyć sobie życia ani też poświęcić się wychowywaniu syna. To wielki indywidualista, wypełniony pychą i próżnością. Owa próżność sprawiała, że nie słuchał rad innych, którzy otwarcie mówili mu, że Stolnik nigdy nie odda mu córki za żonę.

Targany wyrzutami sumienia, szukający sposobu na odkupienie swojej winy dokonuje przewartościowania swojego świata, którego centrum czyni ojczyznę i walkę w jej imię. Walki o wolność prowadzą go do zmiany tożsamości i rozpoczęcia nowego etapu życia. Jednocześnie to samotnik, żyjący przez lata z dala od jedynego syna i brata, od swoich rodzinnych stron, jest to jednak samotność z wyboru. To człowiek tajemniczy, skrywający prawdę o sobie nawet przed Sędzią i Tadeuszem. Jako bohater romantyczny ma do spełnienia misję - przygotowanie powstania na Litwie przeciwko zaborcy. Rezygnuje z życia prywatnego dla wyższych celów – dla ojczyzny. Tragizm tej postaci możemy zauważyć w sytuacji, kiedy Jacek jako ksiądz żyje przez jakiś czas tuż obok syna i nie wyjawia mu, że jest jego ojcem, ponieważ nie czuje się godnym jego miłości.

Jacek Soplica to typowy bohater romantyczny, w którym dokonuje się swoista przemiana osobista, w którym na kartach dzieła następuje przemiana od człowieka pełnego pychy w pokornego mnicha, skrywającego swoje prawdziwe oblicze pod kapturem.
strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies