Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Tematyka „Lalki”

Autor: Jakub Rudnicki

 • główny wątek – historia miłości kupca Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej (starania zamożnego i energicznego przedsiębiorcy o rękę kobiety z wyższych sfer ukazane zostały na tle realistycznie ukazanej rzeczywistości II poł. XIX wieku). Wokół niego rozwija się akcja utworu, zbudowana według techniki „nawarstwiania motywów”. Uczucie zostało opisane z naciskiem na romantyzm niespełnionych, namiętnych pragnień,

 • powieść o polskim społeczeństwie, w której odnajdziemy drobiazgową panoramę warstw społecznych: arystokratycznych, mieszczańskich oraz biedoty miejskiej,

 • rozległa panorama życia codziennego ówczesnej Warszawy opisanej z zachowaniem topograficznych szczegółów,

 • awans społeczny - bohater z biednego chłopca, dzięki wytrwałej pracy i samodzielnej nauce, przeobraża się w majętnego pana, wchodzącego „na salony”,

 • tematyka historyczna i polityczna wprowadzona przez wspomnienia Rzeckiego.


 • Wątki poboczne
  - dzieje Ignacego Rzeckiego,
  - losy Heleny Stawskiej,
  - losy prezesowej Zasławskiej,
  - historia Minclów,
  - historia rodziny Łęckich,
  - historia rodziny Krzeszowskich.

  Wątki epizodyczne
  - historia studentów (pełniący funkcję humorystyczną)
  - proces o lalkę.

  Zobacz inne artykuły:

  Inne
  „Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
  „Lalka” – krótkie streszczenie
  Dzieje Wokulskiego
  „Lalka” – krótki plan wydarzeń
  „Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
  Ignacy Rzecki – charakterystyka
  Interpretacja tytułu „Lalki”
  Czas i miejsce akcji w „Lalce”
  Najważniejsze problemy w „Lalce”
  Tematyka „Lalki”
  Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
  Izabela Łęcka - charakterystyka
  Julian Ochocki - charakterystyka
  Kompozycja „Lalki”
  Narracja „Lalki” Prusa
  Ocena Izabeli Łęckiej
  Bolesław Prus - biografia
  Geneza „Lalki” Prusa
  Gatunki występujące w „Lalce”
  Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
  Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
  Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
  Tomasz Łęcki - charakterystyka
  Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
  Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
  „Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
  „Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
  „Lalka” jako powieść o marzeniach
  Filozofia w „Lalce” Prusa
  „Lalka” jako powieść o samotności
  Pozytywizm w „Lalce” Prusa
  Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
  „Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
  Doktor Szuman – charakterystyka
  Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
  Henryk Szlangbaum – charakterystyka
  Kazimierz Starski – charakterystyka
  Prezesowa Zasławska – charakterystyka
  Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
  Helena Stawska – charakterystyka
  Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
  Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
  Tło historyczne w „Lalce”
  Ludności niemiecka w „Lalce”
  Stanisław Wokulski - charakterystyka
  Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
  Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
  Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
  Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
  Humor w „Lalce”
  Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
  Struktura przestrzenna w „Lalce”
  Lud miejski w „Lalce”
  Mieszczaństwo w „Lalce”
  Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
  Opis Warszawy w „Lalce”
  Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
  Symbole w „Lalce” Prusa
  Opis Powiśla w „Lalce”
  Opis Paryża w „Lalce”
  Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
  Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
  Światopogląd Ignacego Rzeckiego
  Kompozycja i styl „Lalki”
  Cechy gatunkowe „Lalki”
  Twórczość Prusa - kalendarium
  Bolesław Prus - kalendarium życia
  Nawiązania do „Lalki” w kulturze
  Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
  Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
  Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
  Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
  „Lalka” - najważniejsze cytaty
  „Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
  Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
  Kim był Węgiełek?
  Kim był Wirski?
  Kim był Mraczewski?
  Kim była pani Meliton?
  Bibliografia
  Kim był Rossi?
  Kim był Wiliam Colins?
  Z kim się ożenił Węgiełek?
  Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
  Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
  Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
  W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
  Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
  Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
  Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
  Kwestionariusz osobowy Wokulskiego  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies