Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń

Autor: Jakub Rudnicki

Tom I
1. Spotkanie kupców i fabrykantów w jadłodajni na Krakowskim Przedmieściu.
2. Rozmowy o sytuacji politycznej.
3. Dyskusja o Stanisławie Wokulskim.
4. Wokulski subiektem u Hopfera.
5. Porzucenie nauki w Szkole Głównej i wyjazd do Irkucka.
6. Powrót i małżeństwo ze starą Minclową.
1. Wokulski właścicielem sklepu galanteryjnego pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2. Plan dnia Rzeckiego.
3. Charakterystyka subiektów – Kleina, Lisieckiego i Mraczewskiego.
4. Czas wolny starego Subiekta.

5. Surowe wychowanie Ignacego.
6. Rozmowy o Napoleonie w domu Rzeckich.
7. Nauka Rzeckiego w sklepie Mincla.
8. Przeniesienie sklepu na Krakowskie Przedmieście.
9. Odziedziczenie majątku Minclów przez Wokulskiego.

10. Powrót Wokulskiego do Warszawy.
11. Plany rozbudowy sklepu.
12. Wspomnienie o tęsknocie za ojczyzną.
13. Długi Łęckich.
14. Wizytacja sklepu przez Wokulskiego i Rzeckiego.
15. Świetna przeszłość rodziny Łęckich.
16. Wychowanie Izabeli w luksusie.
17. Groźba licytacji kamienicy Łęckich.
18. Niechęć Izabeli do zamążpójścia.
19. Wiadomość o wykupie weksli.
20. Pozytywne opinie o Wokulskim powodem irytacji Izabeli.
21. Wsparcie akcji charytatywnych przez Wokulskiego.
22. Pogardliwy stosunek Łęckiej do kupca.
23. Wizyta Łęckiej w sklepie Wokulskiego.
24. Pogarda dziewczyny powodem rozczarowania kupca.

25. Spacer po Powiślu – dzielnicy nędzarzy.
26. Wspomnienie trudnej młodości i pracy na Syberii.
27. Zakochania w Izabeli w teatrze.
28. Decyzja o wyjeździe na wojnę z Bułgarią.
29. Spotkanie z robotnikiem – Wysockim.
30. Spór arystokratów – Krzeszowskich.
31. Zwolnienie subiekta Mraczewskiego.
32. Wielkopiątkowa kwesta Izabeli i hrabiny Karolowej.
33. Ofiarowanie datku charytatywnego przez Wokulskiego.
34. Obiecanie pracy Mraczewskiemu w Moskwie.
35. Zaproszenie hrabiny na Wielkanoc.
36. Pomoc spotkanej w kościele prostytutce.
37. Wielkanocne śniadanie u hrabiny Krzeszowskiej.
38. Obiecanie pomocy prezesowej Zasławskiej.
39. Oburzenie Łęckiej na zachowanie kupca.
40. Wspomnienia Rzeckiego z powstania na Węgrzech.
41. Powojenna tułaczka starego subiekta.
42. Powrót do sklepu Minclów.
43. Wystawny tryb życia Wokulskiego.
44. Zbliżenie Stanisława z arystokrację powodem niechęci kupców.
45. Wspomnienia Rzeckiego z powstania węgierskiego.
46. Samobójcza śmierć Katza.
47. Uroczyste otwarcie nowego sklepu.

48. Nieudana próba przypadkowego spotkania z ukochaną w Łazienkach
49. Udział Wokulskiego w powstaniu spółki do handlu ze Wschodem.
50. Poznanie przez Wokulskiego wynalazcy i idealisty – Juliana Ochockiego.
51. Udział incognito Wokulskiego w kupnie kamienicy Łęckich.
52. Kupno klaczy barona Krzeszowskiego – ulubienicy Izabeli.
53. Wygrana Sułtanki w wyścigach.
54. Hojny datek na ochronkę.
55. Obraza barona Krzeszowskiego.
56. Wygrany pojedynek w Lasku Bolońskim.
57. Pożyczka barona Krzeszowskiego.
58. Zaproszenie na obiad do Łęckich.

59. Rozmyślania Łęckiej nad stosunkiem i możliwością wykorzystania Wokulskiego.
60. Miłosne rozterki Stanisława.
61. Zawód Łęckiej brakiem spotkania z Rossim.
62. Rozmowy o interesach Wokulskiego i Łęckiego.
63. Planowany wyjazd do Paryża.
64. Podziękowania od Łęckiej.
65. Darowanie niedopatrzenia inkasentowi Obermanowi.
66. Zapewnienie nowego startu Mariannie.
67. Szczegóły zakupu kamienicy Łęckich.
68. Spotkanie z Izabelą w Łazienkach.
69. Fałszywe wyrazy wdzięczności dla artysty Rossiego.
70. Zaniepokojenie Rzeckiego o uczucia Stacha.

71. Wygrana Wokulskiego na licytacji.
72. Nagana Rzeckiego za lekkomyślność Stacha.
73. Radość Izabeli z powodu wyjazdu do Paryża.
74. Wiadomość o powrocie Kazimierza Starskiego.
75. Dogodne pożyczki dla Łęckiego.
76. Plany wyjazdu Łęckich na wieś.
77. Wyjazd Wokulskiego do Paryża.
78. Wizyta dawnego przyjaciela u Rzeckiego.
79. Wspomnienie o młodości Stacha.
80. Udział Wokulskiego w konspiracji i pobyt w Irkucku.
81. Krótkie małżeństwo Stacha.
82. Zmiana zachowania po wizycie w teatrze.
83. Rzecki zarządzający kamienicą w imieniu Wokulskiego.
84. Trzej niesforni studenci.
85. Poznanie Heleny Stawskiej przez Rzeckiego.

Tom II
1. Spotkanie Wokulskiego z Suzinem w Paryżu i wspólne interesy.
2. Spacery Stanisława po stolicy Francji.
3. Rozmyślania o czasie straconym dla Łęckiej.
4. Poznanie profesora Geista.
5. Przejęcie obowiązków Suzina
6. Sukces finansowy Wokulskiego
7. Metal lżejszy od powietrza.
8. Decyzja o powrocie do Warszawy na wieść o pobycie Izabeli w Zasławiu.
9. Zaproszenie od prezesowej.
10. Poznanie barona Dalskiego.

11. Warunki panujące w Zasławiu.
12. Rady pani Wasowskiej.
13. Poznanie dobrego sposobu gospodarowania.
14. Intrygi miłosne w między gośćmi prezesowej.
15. Zapis majątkowy Zasławskiej.
16. Przeprosiny Izabeli.
17. Wspólne grzybobranie.
18. Kokietowanie Wokulskiego przez panną Łęcką.
19. Zamówienie pomnika u Węgiełka.
20. Zaprosiny Łęckiej do Warszawy.
21. Fascynacje wynalazkami Ochockiego.

22. Przyjaźń Rzeckiego i pani Stawskiej.
23. Kupno kamienicy i nowe porządki baronowej Krzeszowskiej.
24. Proces o lalkę.
25. Próby swatania Stacha z panią Stawską.
26. Sprzedaż sklepu Sznangbaumom.
27. Próby wejścia Stanisława do arystokratycznego świata.
28. Bal u księcia.
29. Wykorzystywanie uczuć adoratora przez Izabelę.
30. Wizyty Wokulskiego u Stawskiej.
31. Zachwyt Izabeli skrzypkiem Molinarim.
32. Wątpliwości Wokulskiego.
33. Plany zaręczyn Węgiełka i Marianny.
34. Apatia Wokulskiego.
35. Pomoc udzielona pani Stawskiej w założeniu sklepu.
36. Oświadczyny Wokulskiego.
37. Odnalezienie męża Stawskiej.
38. Pogodzenie małżonków Krzeszowskich.
39. Darowanie malwersacji Maruszewiczowi przez Stanisława.
40. Rozrzutne życie Wokulskiego.
41. Podróż pociągiem do Wiednia.
42. Prawda o Izabeli.
43. Samobójcza próba Wokulskiego.
44. Zmartwienia Rzeckiego.
45. Zerwanie zaręczyn przez Stanisława.
46. Pogrążenie nieszczęśliwego kochanka w apatii.
47. Próba szukania pocieszenia w nauce.
48. Sprzedaż majątku przez Wokulskiego.
49. Wyjazd Stacha na Wschód.
50. Testament Wokulskiego
51. Śmierć Rzeckiego.
52. Plany panny Izabeli wstąpienia do klasztoru.

Zobacz inne artykuły:

Inne
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
„Lalka” – krótkie streszczenie
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Ocena Izabeli Łęckiej
Narracja „Lalki” Prusa
Bolesław Prus - biografia
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy Wokulskiego
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Bibliografia
Kim była pani Meliton?
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies