Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Ocena Izabeli Łęckiej

Autor: Jakub Rudnicki

Z jednej strony Izabelę łęcką można ocenić zdecydowanie negatywnie i określić jako pustą lalkę. Z drugiej na jej postępowanie i charakter w dużym stopniu wpłynęły wychowanie w świecie arystokratówm. Wokulski myślał o niej: „Sądząc jej czyny, jest to panna na wydaniu, która szuka najlepszej partii; patrząc w jej oczy, jest to anielska dusza, której konwenanse ludzkie spętały skrzydła.”

Izabela od najmłodszych lat wychowywana była w puchu. Wszelkie czynności, które wymagały wysiłku wykonywali za nią innych. Czas mijał jej na podróżach. Świat znała z sentymentalnych lektur, zaś ten widziany z okien powozów, wydawał się jej nierealny. Uważała, że luksus się jej należy, nie dbała, skąd biorą się pieniądze na zbytki. Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Żyła w świecie ułudy. Wierzyła, że ludzie którzy musieli pracować, zasłużyli sobie na to ciężkimi grzechami. Gardziła ludźmi.

Odkąd ukończyła osiemnaście lat czuła wstręt do małżeństwa i lekką wzgardę dla mężczyzn. Gdy zaczął interesować się nią Wokulski, pogardza nim ze względu na niskie pochodzenie. Uważała, że mężczyzna osacza ją. Pogarszająca się sytuacja materialna zmusiła ją do decyzji o zamążpójściu. O jej rękę starali się marszałek i baron. Obu uważała za starych i nieatrakcyjnych.

Panna Łęcka, widząc zaangażowanie Wokulskiego świadomie go kokietowała. Nie obiecywała mu nic pewnego. Mniej lub bardziej świadomie korzystała z jego pieniędzy. Nawet, gdy przyjęła oświadczyny Stanisława jej postawa się nie zmieniła. Wciąż flirtowała z licznymi mężczyznami. Nigdy nie przerwała romansu z Kazimierzem Starskim.

Delikatna i wyniosła Łęcka tak naprawdę była pozbawiona uczuć. Miała chłodny temperament. Skupiała się wyłącznie na sobie. Zajmowały ją błahostki. Znajdywała sobie wciąż nowych adoratorów. Brylowanie w świecie arystokracji i epatowanie swą urodą to jedyne co potrafiła. Perfidnie potrafiła to wykorzystać dla własnych korzyści. W osobie Wokulskiego znalazła wiernego poddanego, który na jedno jej skinienie dokonać mógł wszystkiego. Mężczyzna zaprzedał jej swą duszę, a ona skrzętnie to wykorzystała.

Jak pokazują losy Łęckiej, życie w nierealnym świecie, bawienie się uczuciami innych może skończyć się tragicznie. Po latach spędzonych w luksusie i otoczeniu ludzi z wyższych sfer, panna Izabela zmuszona została wstąpić do klasztoru. To cena, jaką zapłaciła za puste życie salonowej lalki.


Zobacz inne artykuły:

Inne
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
„Lalka” – krótkie streszczenie
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Ocena Izabeli Łęckiej
Narracja „Lalki” Prusa
Bolesław Prus - biografia
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy Wokulskiego
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Bibliografia
Kim była pani Meliton?
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies