Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?


Ostatnia scena powieści pozytywistycznej „Lalka” Bolesława Prusa kończy się śmiercią Ignacego Rzeckiego. Nad jego zwłokami spotykają się doktor Szuman i Julian Ochocki. Stwierdzają, że właśnie zmarł ostatni romantyk.

Z utworu nie dowiadujemy się o losach Wokulskiego. Po jego nagłym zniknięciu do Warszawy docierają jedynie plotki i relacje ludzi, którzy rzekomo widzieli mężczyznę. Jedna z możliwych wersji mówi, że na Śląsku w Dąbrowie Górniczej kupił on materiały wybuchowe. Jakiś czas później widziała go w Zasławku matka Węgiełka. Następnie w ruinach słychać było dwa potężne wybuchy. Węgiełek przybył na miejsce zdarzenia, jednak nie znalazł tam nic, co świadczyłoby o śmierci Stanisława. Kamień z wyrytym cytatem z Mickiewicza został rozbity na kawałki.

Inna z wersji sugeruje, że Wokulski udał się w daleką podróż do Indii, Chin, Japonii, a potem do Ameryki. Autor powieści sugeruje także, że bohater mógł wyjechać do Paryża. Miał tam brać udział w eksperymentach profesora Geista nad metalem lżejszym od powietrza.

Z pewnością wiemy, że Julian Ochocki, dzięki pieniądzom zapisanym w testamencie przez kupca zamierza wyjechać za granicę (najprawdopodobniej do Zurychu). Chciał tam pracować nad swoimi wynalazkami, być może nad maszynami latającymi.

Lisiecki pozostaje w Petersburgu, zaś o losach socjalisty Kleina nic nie wiemy. Mraczewski, upewniwszy się, że Wokulski przypuszczalnie nie żyje, przyjmuje w imieniu Stawskiej zapis pozostawiony w testamencie.

Izabela Łęcka po śmierci ojca udaje się do klasztoru.

Prus zawiera smutny wniosek, że w kraju pozostaną jedynie przedsiębiorczy Żydzi i dorobkiewicze, którzy zdolni są do oszustw i nieczystych interesów.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Lalka” – krótkie streszczenie
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Narracja „Lalki” Prusa
Ocena Izabeli Łęckiej
Bolesław Prus - biografia
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Kim była pani Meliton?
Bibliografia
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy WokulskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies