Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego

Autor: Jakub Rudnicki

„Lalka” Bolesława Prusa można nazwać powieścią o ideałach i idealistach. Pokazuje trzy pokolenia ludzi, którzy kierowali się w życiu określonym światopoglądem i kierowali się niezmiennymi wartościami. Często wbrew okolicznościom i innym ludziom.

Do najstarszego ukazanego w powieści pokolenia idealistów należał stary subiekt Ignacy Rzecki. Wychowywany był w domu, w którym ważna była pamięć o Napoleonie Bonaparte. Na ścianach pokoju ojca bohatera wisiały portrety ukazujące wodza w różnych chwalebnych chwilach. Rozmowy, jaki toczyły się w domu najczęściej dotyczyły wodza Francuzów. Ignacy przejął idee bonapartyzmu i był jej wierny do śmierci. Naiwnie wierzył, że tylko powrót Bonapartych na tron we Francji może przynieść Europie ład i porządek. Nadzieje pokładał w najmłodszym przedstawicielu rodu, który miał według niego zostać Napoleonem IV.

Rzecki był także idealistą w stosunku do Wokulskiego. Nie widział jego wad. Przez wiele miesięcy nie chciał uwierzyć, że Wokulski zakochał się w Izabeli i wszystko robi dla niej.

Do drugiego pokolenia idealistów należał Stanisław Wokulski. Całe życie fascynowała go nauka. Studiował, mimo braku pieniędzy najpierw w Szkole Przygotowawczej, potem w Szkole Głównej. Nauką zajmował się na Syberii. Wierzył, żen tylko postęp i ciężka praca mogą przynieść ożywienie polskiemu społeczeństwu.

Myśli o sławie, którą mogłaby zapewnić mu praca przy eksperymentach profesora Geista. Marzenia o odkryciach porzuca jednak dla innego ideału – ideału nieskazitelnej miłości. Uczucie do panny Izabeli całkowicie zmienia jego życie. Jest w stanie poświęcić dla niej wszystko, ryzykować życie i poświęcić karierę. Wciąż walczy w nim duch romantyka i pozytywisty.

Julian Ochocki, najmłodszy z trójki bohaterów, wyróżniał się wśród arystokratów. Nie bawiło go trwonienie czasu na puste i kosztowne rozrywki. Był naukowcem i badaczem, w młodości skonstruował kilka wynalazków. Studiował na uniwersytecie nauki przyrodnicze, a na politechnice mechaniczne. Wciąż jednak marzył o skonstruowaniu maszyny latającej. Wierzył, że wytężona praca badawcza wymaga poświęcenia życia prywatnego. Marzy o wyjeździe za granicę, gdzie naukowców, takich jak on, szanuje się.
Choć Wokulski, Rzecki i Ochocki to idealiści, każdy ma inne spojrzenie na świat. Dwaj pierwsi bohaterowie ponoszą klęskę – marzenia o nowym Bonapartym na tronie francuskim okazują się złudne. Nie udaje mu się także wyswatać Stacha i zapewnić mu szczęśliwego, spokojnego życia u boku Stawskiej. Wokulski to postać tragiczna – przegrywa jako kochanek, nie spełnia naukowych planów, przerywa karierę przedsiębiorcy. O ideałach mówi, że „to malowane żłoby, w których jest malowana trawa, niezdolna nikogo nasycić!”.

Wyjazd Ochockiego za granicę i wydanie na badania zapisanych przez Stanisława pieniędzy dają nadzieję, że zrealizuje swoje marzenia.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Lalka” – krótkie streszczenie
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Narracja „Lalki” Prusa
Ocena Izabeli Łęckiej
Bolesław Prus - biografia
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Kim była pani Meliton?
Bibliografia
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy WokulskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies