Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

1.Araszkiewicz F., Bolesław Prus. Filozofia – kultura – zagadnienia społeczne, Wrocław – Warszawa 1948.

2.Budrewicz T., „Lalka”: konteksty stylu, Kraków 1990.

3.Godlewski S., Grzeniewski L., Markiewicz H., Śladami Wokulskiego, Warszawa 1957.

4.Grzeniewski L., Warszawa w „Lalce” B. Prusa, Warszawa 1965.

5.Ingot J., Żydzi, w: Matura pisemna 2003, 2003, nr 1.

6.Inglot M., Obraz idealnej miłości w „Lalce” Bolesława Prusa, „Akta Universitatis Vratislaviensis” 1974, nr 240.

7.Klukowski B., Bolesław Prus „Lalka”, Warszawa 1991.

8.Kott J., O „Lalce” Bolesława Prusa, Warszawa 1948.

9.Kulczyka-Saloni J., Bolesław Prus, Łódź 1946.

10.Kulczyka-Saloni J., Lalka a powieść mieszczańska Daudeta, „Prace Polonistyczne”, VI, Łódź 1948.

11.Lubicz T., Lalka Bolesława Prusa, Warszawa 1991.

12.Markiewicz H., Lalka B. Prusa, Warszawa 1946.

13.Markiewicz H., Żeromski i Prus, Warszawa 1964.

14.Nowak S., „Lalka” – na nowo odkryta, „Polonistyka” 2003, nr 8, str. 471-476.

15.Osmoła J., Lalka Bolesława Prusa, „Biblioteczka opracowań” 2006, nr 3.

16.Paczoska E., „Lalka” czyli rozpad świata, Białystok 1995.

17.Prus: z dziejów recepcji twórczości, oprac. i wstęp Edward Pieścikowski, Warszawa 1998.

18.Pieścikowski E., Nad twórczością Bolesława Prusa, Warszawa 1989.

19.Przybyła Z., „Lalka” Bolesława Prusa: semantyka, kompozycja, konteksty, Rzeszów 1995.

20.Romankówna M., „Lalka” B. Prusa, Warszawa 1960.

21.Samborska-Kukuć, Funkcje podania ludowego w „Lalce” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2003, z.2, str. 43-54.

22.Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.
23.Szybist M., Lalka jako oskarżenie, w: Lektury obowiązkowe, Wrocław 1973.

24.Tokarczuk O., Lalka i perła, Kraków 2001.

25.Tokarzówna K., Fita S., Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1969.

26.Tokarzówna K., Młodość Bolesława Prusa, Warszawa 1981.

27.Tyszka A., Niemcy, w: Matura pisemna 2003, 2003 nr 1.

28.Tyszkiewicz T., Bolesław Prus, Warszawa 1971.

29.Warneńska M., Warszawskim szlakiem Prusa, Warszawa 1978.

30.Życzyński H., Lalka Prusa: studjum syntetyczno-porównawcze, Lublin 1934.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Lalka” – krótkie streszczenie
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Narracja „Lalki” Prusa
Ocena Izabeli Łęckiej
Bolesław Prus - biografia
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Kim była pani Meliton?
Bibliografia
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy WokulskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies