Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Najważniejsze problemy w „Lalce”

Autor: Jakub Rudnicki

 • miłość . Motorem wszelkich działań Wokulskiego w powieści jest uczucie do Łęckiej. Kupiec zakochuje się w arystokratce w dojrzałem wieku. Jego fascynacja przesłania mu cały świat i czyni obojętnym na zaniepokojenie bliskich czy drwiny i krytykę obcych. Mężczyzna do tego stopnia idealizuje pannę Izabelę, że nawet po poznaniu jej prawdziwych uczuć, nie potrafi sobie poradzić
 • .

 • samotność. Wokulski, mimo że otaczają go inni, czuje się samotny. Od dzieciństwa wyróżnia się spośród innych. Chociaż jest szlachcicem, musi pracować w winiarni, jedyny wśród subiektów marzy o studiach i ma ambicje naukowe. Na zesłaniu zaprzyjaźnia się Rosjaninem i Żydem, na co nieprzychylnie patrzą jego rodacy, prowadzi ryzykowne interesy na wojnie. Po zakochaniu się w Izabeli zaczyna zachowywać się nieracjonalnie, np. kupuje kamienice po zawyżonej cenie. Nikt nie jest w stanie pojąc targających nim emocji, nie ma się z kim nimi podzielić. Jego pragnienia i decyzje spotykają się z niezrozumieniem nawet wśród najbliższych. Bohater uważa, że nigdzie nie pasuje – jednakowo obcy czuje się wśród kupców, jak i arystokracji.


 • idealizm a realizm. Wokulski jest rozdarty między idealizmem a realizmem, między ideami romantycznymi i pozytywistycznymi. Szalona, romantyczna miłość czyni go niemal obłąkanym, doprowadza go do samobójczej próby. Swoją wybrankę idealizuje w sposób niemożliwy do akceptacji przez otoczenie. Mimo to, ma cechy wzorowego pozytywisty. Ceni utylitaryzm społeczny, pracuje i daje prace innym, wierzy w postęp i naukę.

  Innymi idealistami w powieści są: Julian Ochocki i profesor Geist. Gotowi są poświęcić prywatne życie w imię wynalazku, który pomoże ludzkości.

  Idealistą jest także subiekt Rzecki i jego wiara w Napoleona. Ufa w odzyskanie niepodległości przez Polskę na fali narodowych zrywów europejskich. Specyficzny idealizm cechuje też Łęcką. Żyje w świecie wyobrażeń, marzy o kochanku pięknym niczym posąg Apollina lub choćby aktora Rossiego.


 • ocena społeczeństwa. Polacy zostają poddani krytyce. Zakorzeniona w feudalizmie struktura społeczna jest skostniała i anachroniczna. Hamuje działanie przedsiębiorczych energicznych i twórczych jednostek. Miedzy warstwami brak porozumienia – arystokracja jest zdegenerowana próżniacza, nie zajmują jej losy kraju i wyzwania nowych czasów. Mieszczaństwo skupia się na bogaceniu, za nic mając sprawy publiczne. Pogrążony w nędzy lud żyje na granicy egzystencji. Rodząca się inteligencja jest nieliczna i słaba ekonomicznie.
 • W takim świecie członkowie warstw niższych nie maja szans na awans. Ich potencjał marnuje się, a zacofanie w stosunku do Zachodu pogłębia. Powieść pokazuje także, że szczytne hasła pozytywizmu zostały wypaczone. Jego efekty są rozczarowujące (filantropia na pokaz). W Warszawie rośnie także antysemityzm. Równouprawnienie kobiet nie jest możliwe bez ich ekonomicznej emancypacji.

  Zobacz inne artykuły:

  Inne
  Dzieje Wokulskiego
  „Lalka” – krótki plan wydarzeń
  „Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
  „Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
  „Lalka” – krótkie streszczenie
  Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
  Ignacy Rzecki – charakterystyka
  Interpretacja tytułu „Lalki”
  Czas i miejsce akcji w „Lalce”
  Najważniejsze problemy w „Lalce”
  Tematyka „Lalki”
  Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
  Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
  Tomasz Łęcki - charakterystyka
  Izabela Łęcka - charakterystyka
  Julian Ochocki - charakterystyka
  Kompozycja „Lalki”
  Ocena Izabeli Łęckiej
  Narracja „Lalki” Prusa
  Bolesław Prus - biografia
  Geneza „Lalki” Prusa
  Gatunki występujące w „Lalce”
  Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
  „Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
  Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
  Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
  „Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
  „Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
  Filozofia w „Lalce” Prusa
  „Lalka” jako powieść o marzeniach
  Pozytywizm w „Lalce” Prusa
  „Lalka” jako powieść o samotności
  Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
  Ludności niemiecka w „Lalce”
  Doktor Szuman – charakterystyka
  Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
  Henryk Szlangbaum – charakterystyka
  Kazimierz Starski – charakterystyka
  Prezesowa Zasławska – charakterystyka
  Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
  Helena Stawska – charakterystyka
  Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
  Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
  Tło historyczne w „Lalce”
  Lud miejski w „Lalce”
  Mieszczaństwo w „Lalce”
  Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
  Stanisław Wokulski - charakterystyka
  Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
  Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
  Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
  Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
  Humor w „Lalce”
  Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
  Struktura przestrzenna w „Lalce”
  Opis Warszawy w „Lalce”
  Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
  Symbole w „Lalce” Prusa
  Opis Powiśla w „Lalce”
  Opis Paryża w „Lalce”
  Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
  Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
  Światopogląd Ignacego Rzeckiego
  Kompozycja i styl „Lalki”
  Cechy gatunkowe „Lalki”
  Twórczość Prusa - kalendarium
  Bolesław Prus - kalendarium życia
  Nawiązania do „Lalki” w kulturze
  Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
  Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
  Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
  Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
  „Lalka” - najważniejsze cytaty
  „Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
  Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
  Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
  W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
  Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
  Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
  Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
  Kwestionariusz osobowy Wokulskiego
  Kim był Węgiełek?
  Kim był Wirski?
  Kim był Mraczewski?
  Bibliografia
  Kim była pani Meliton?
  Kim był Rossi?
  Kim był Wiliam Colins?
  Z kim się ożenił Węgiełek?
  Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
  Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies