Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Nawiązania do „Lalki” w kulturze

Podobieństwo motywów w innych utworach literackich:

- Wokulski buntował się przeciw konwenansom. Inni późniejsi buntownicy to: Józio z gombrowiczowskiego dzieła „Ferdydurke” (sprzeciw Formie), Holden Caufield z „Buszującego w zbożu” (bunt przeciw szkole, rodzinie i zasadom społecznym).

- Wokulski był idealistą miłości, Rzecki żył w kulcie Napoleona i ojczyzny a Ochocki był entuzjastą nauki. Inni późniejsi idealiści to: Tomasz Judym z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego (żył w przekonaniu misji społecznej), doktor Rieux z „Dżumy” Alberta Camusa (pełnił misję uleczania chorych).

- Baronostwo Krzeszowscy tworzyli zabawny wątek w powieści. Oto podobne wątki humorystyczne w późniejszych utworach: Onufry Zagłoba z sienkiewiczowskiej „Trylogii”, rodzina Stompilów z „Tanga” Mrożka czy Szewcy z dramatu Witkacego.

- Szlangbaumowie i doktor Szuman, czyli reprezentanci Żydów. Później tematykę tej mniejszości narodowej w podobny sposób, czyli w kontekście głoszonej asymilacji, poruszali: Stanisław Wyspiański w „Weselu”, Maria Dąbrowska w „Przygodach człowieka myślącego”, Maria Konopnicka w noweli „Mendel Gdański”,

- Rodzina Minclów, spolszczonych Niemców była kolejną sportretowaną mniejszością w „Lalce”. Problem funkcjonowania tej narodowości Prus poruszył także w „Placówce”, w której porównał dwie mentalności: polską i germańską.

- Prus poruszył w „Lalce” postulat pracy organicznej. W pozytywizmie podobnie zrobili: Eliza Orzeszkowa (praca ideą nadrzędną w „Nad Niemnem”), Henryk Sienkiewicz (w noweli „Szkice węglem” pojawia się postulat pracy u podstaw).

- Mit powstania styczniowego, podobnie jak Prus, poruszyli: Eliza Orzeszkowa („Nad Niemnem” oraz „Gloria victis” ), Maria Konopnicka („Contra spem spero” oraz „Rota”), Henryk Sienkiewicz („Latarnik”) czy poeta Adam Asnyk w wierszu „Do młodych”.


- Warszawa jest obecna także w nowelach Marii Konopnickiej „Dym” oraz „Mendel Gdański”, a dworek ziemiański (u Prusa Zasławek) u Elizy Orzeszkowej („Nad Niemnem” – Korczyn i Olszówka) oraz w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego (Nawłoć).


Zobacz inne artykuły:

Inne
Stanisław Wokulski - charakterystyka
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
Ignacy Rzecki – idealista polityczny i jeden z narratorów powieści
Interpretacja tytułu „Lalki” i temat utworu
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - idealista naukowy
Kompozycja „Lalki”, gatunki zawarte w powieści
Narracja „Lalki” Prusa
Bolesław Prus - biografia
Filozofia w „Lalce”
Pozytywizm w „Lalce”
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
„Lalka” - najważniejsze cytaty
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies