Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Nawiązania do „Lalki” w kulturze

Autor: Karolina Marlga

Podobieństwo motywów w innych utworach literackich:

- Wokulski buntował się przeciw konwenansom. Inni późniejsi buntownicy to: Józio z gombrowiczowskiego dzieła „Ferdydurke” (sprzeciw Formie), Holden Caufield z „Buszującego w zbożu” (bunt przeciw szkole, rodzinie i zasadom społecznym).

- Zasławek przypomina miejscami Soplicowo z „Pana Tadeusza” Mickiewicza - panuje tam ład i etykieta, na posiłki wzywa dźwięk dzwonu, gospodarstwo jest zadbane i bogate, w epopei opisany jest m. in. ostatni zajazd, u Prusa czytamy o ostatnim romantyku - Rzeckim.

- Wokulski był idealistą miłości, Rzecki żył w kulcie Napoleona i ojczyzny a Ochocki był entuzjastą nauki. Inni późniejsi idealiści to: Tomasz Judym z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego (żył w przekonaniu misji społecznej), doktor Rieux z „Dżumy” Alberta Camusa (pełnił misję uleczania chorych).

- Baronostwo Krzeszowscy tworzyli zabawny wątek w powieści. Oto podobne wątki humorystyczne w późniejszych utworach: Onufry Zagłoba z sienkiewiczowskiej „Trylogii”, rodzina Stomilów z „Tanga” Mrożka czy tytułowi Szewcy z dramatu Witkacego.

- Szlangbaumowie i doktor Szuman, czyli reprezentanci Żydów. Później tematykę tej mniejszości narodowej w podobny sposób, czyli w kontekście głoszonej asymilacji, poruszali: Stanisław Wyspiański w „Weselu”, Maria Dąbrowska w „Przygodach człowieka myślącego”, Maria Konopnicka w noweli „Mendel Gdański”,

- Rodzina Minclów, spolszczonych Niemców była kolejną sportretowaną mniejszością w „Lalce”. Problem funkcjonowania tej narodowości Prus poruszył także w „Placówce”, w której porównał dwie mentalności: polską i germańską.

- Prus poruszył w „Lalce” postulat pracy organicznej. W pozytywizmie podobnie zrobili: Eliza Orzeszkowa (praca ideą nadrzędną w „Nad Niemnem”), Henryk Sienkiewicz (w noweli „Szkice węglem” pojawia się postulat pracy u podstaw).
- Mit powstania styczniowego, podobnie jak Prus, poruszyli: Eliza Orzeszkowa („Nad Niemnem” oraz „Gloria victis” ), Maria Konopnicka („Contra spem spero” oraz „Rota”), Henryk Sienkiewicz („Latarnik”) czy poeta Adam Asnyk w wierszu „Do młodych”.

- Warszawa jest obecna także w nowelach Marii Konopnickiej „Dym” oraz „Mendel Gdański”, a dworek ziemiański (u Prusa Zasławek) u Elizy Orzeszkowej („Nad Niemnem” – Korczyn i Olszówka) oraz w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego (Nawłoć).

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Lalka” – krótkie streszczenie
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Narracja „Lalki” Prusa
Ocena Izabeli Łęckiej
Bolesław Prus - biografia
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Kim była pani Meliton?
Bibliografia
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy WokulskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies