Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

„Lalka” – krótki plan wydarzeń

Autor: Jakub Rudnicki

TOM I

1. Rozmowy kupców warszawskich o przeszłości Wokulskiego.
2. Plan dnia Rzeckiego.
3. Dzieciństwo starego subiekta.
4. Praca Rzeckiego w sklepie Minclów.
5. Powrót Wokulskiego.
6. Wiadomość o bankructwie Łęckiego.
7. Niechęć Izabeli Łęckiej do zamążpójścia.

8. Wykupienie weksli Łęckich przez Wokulskiego.
9. Pogarda Izabeli wobec kupca.
10. Spacer Wokulskiego po biednym Powiślu.
11. Pierwsze spotkania Izabeli w teatrze.
12. Szalona miłość powodem wyjazdu na wojnę.
13. Spotkanie z robotnikiem – Wysockim.
14. Kłótnie rodzinne Krzeszowskich.
15. Hojny datek Wokulskiego w Wielki Piątek.
16. Pomoc nierządnicy.
17. Wielkanocne śniadanie u hrabiny Karolowej.

18. Wspomnienia Rzeckiego o powstaniu na Węgrzech i tułaczce.
19. Wokulski w kręgach arystokratów.
20. Wspomnienia Rzeckiego o czasach powstania węgierskiego.
21. Uroczyste otwarcie sklepu.
22. Utworzenie spółki do handlu ze Wschodem.
23. Poznanie przez Wokulskiego Juliana Ochockiego.
24. List od pani Mieliton.
25. Pomysł nabycia kamienicy Łęckich.
26. Zakup klaczy barona Krzeszowskiego.
27. Wygrana w wyścigach.
28. Pojedynek z baronem Krzeszowskim.

29. Rozmyślania Łęckiej nad osobą Wokulskiego.
30. Miłosne rozterki Stanisława
31. Obiad u Łęckich.
32. Spotkanie z ukochaną w Łazienkach.
33. Występy Rossiego w Warszawie.
34. Kupno kamienicy Łęckich.
35. Napomnienia Rzeckiego.
36. Pomoc zaoferowana Łęckim.
37. Powrót Kazimierza Starskiego.

38. Wyjazd Wokulskiego do Paryża.
39. Wspomnienia z młodości Wokulskiego.
40. Rzecki zarządcą dawnej kamienicy Łęckich.

TOM II

1. Nawiązanie przez Wokulskiego współpracy z Suzinem.
2. Spacery Wokulskiego po Paryżu.
3. Poznanie profesora Geista.
4. Decyzja o powrocie do Warszawy.
5. Pobyt w Zasławiu.
6. Zbliżenie Wokulskiego do panny Łęckiej.
7. Zaprzyjaźnienie się Rzeckiego i Stawskiej.
8. Kupno kamienicy przez baronową Krzeszowską.
9. Proces o lalkę.
10. Sprzedaż sklepu Sznangbaumom przez Stanisława.
11. Próby swatania Wokulskiego z panią Stawską.
12. Granie na uczuciach Stacha przez pannę Łęcką.
13. Przyjaźń Stanisława i panny Stawskiej przyczyną plotek.
14. Wątpliwości Wokulskiego.
15. Oświadczyny Stanisława.
16. Rozrzutne życie Wokulskiego.
17. Rozmowa w pociągu.
18. Samobójcza próba Stanisława.
19. Zerwanie zaręczyn przez Stanisława.
20. Apatia kupca.
21. Testament Wokulskiego
22. Śmierć Rzeckiego.
23. Plany wstąpienia do klasztoru Łęckiej.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
„Lalka” – krótkie streszczenie
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Narracja „Lalki” Prusa
Ocena Izabeli Łęckiej
Bolesław Prus - biografia
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Symbole w „Lalce” Prusa
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Kim była pani Meliton?
Bibliografia
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy WokulskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies