Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lalka

Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego

Autor: Jakub Rudnicki

Cechy romantyczne:

- patriotyzm – bohater już w młodości stawia sobie dobro ojczyzny na pierwszym miejscu, porzuca naukę w Szkole Głównej, by czynnie brać udział w konspiracji, przyłącza się do powstania styczniowego, za co zostaje zesłany na Syberię (w okolice Irkucka);

- wybitna jednostka – bohater jest postacią wyróżniającą się wśród innych;

- wewnętrzne rozdarcie – Wokulski z jednej strony podąża za głosem serca, robi wszystko, by jego uczucie do Izabeli było spełnione, z drugiej potrafi osiągać sukces finansowy, a nauka i współczesne zdobycze techniczne pociągają go;

- skomplikowana natura – Stanisław nie jest postacią, która myśli jednotorowo, ma bogate wnętrze, targają nim uczucia i wątpliwości, często ulega sile swej natury, ma bogate wnętrze, zastanawia się nad swoimi wyborami i sensem życia;

- główny bohater to nieszczęśliwy kochanek – głównie z powodu przynależności do cechu kupców jest odrzucany przez Izabelę, jako kandydat na jej męża, panna Łęcka, mimo ze jest w trudnej sytuacji materialnej, z pogardą patrzy na człowieka, który według niej należy do niższej klasy społecznej, Wokulski stara się zjednać sobie arystokratów, ale to nie przynosi rezultatu, Izabela kokietuje go, nie darząc jednak prawdziwym uczuciem;

- idealizacja uczuć – w oczach Stanisława Izabela to ideał, choć inni starają się uświadomić mu prawdziwą naturę „lalki” Izabeli, mężczyzna zaślepiony jest miłością;

- ponadprzeciętna wrażliwość – bohaterem targają emocje i uczucia – jest wrażliwy na krzywdę innych, dostrzega to, czego inni nie widzą;

- wyobcowanie i samotność – Wokulski, mimo licznych przyjaźni (Rzecki, Szuman, Ochocki), ciągle jest sam, nikt nie potrafi zgłębić jego duszy i zrozumieć pobudek, jakimi kieruje się w życiu;

- idealizm – Stanisław wierzy w to, co niemożliwe do spełnienia, zarówno marząc o wielkiej miłości, jak i fascynując się odkryciami naukowymi;
- samobójstwo – z lektury wiemy, o nieudanej próbie samobójczej bohatera, gdy po poznaniu prawdziwej natury Izabeli próbuje rzucić się pod koła pociągu. Zakończenie powieści sugeruje także, że Wokulski mógł zginąć wysadzając się w ruinach zamku w Zasławiu.

Cechy pozytywistyczne:

- przedsiębiorczość – Wokulski to urodzony biznesmen, wszystko, czego się podejmuje w interesach, kończy się sukcesem – zarówno polepszenie obrotów w sklepie odziedziczonym po Minclach, jak i interesy prowadzone z Suzinem, prowadzą do pomnożenia jego majątku. Jest także wybrany na jednego z głównych liderów spółki powstałej do handlu ze Wschodem. Bohater to świetny menadżer potrafiący zarządzać kapitałem i ludźmi. Pieniądze nie są dla niego celem, a środkiem do osiągania ich;

- filantrop – Stanisław ma szczodre serce i wielki gest – potrafi dzielić się swymi zarobkami, wspomagając najbiedniejszych i pokrzywdzonych przez los (Marianna, Węgiełek, Wysocki);

- zwolennik emancypacji kobiet – Wokulski wspiera Helenę Stawską, gdy ta otwiera swój własny biznes w Częstochowie, pomaga również Mariannie porzucić dawne życie;

- zwolennik asymilacji Żydów – bohater współpracuje z Żydami, zatrudnia ich i powierza im ważne zadania, nie ma uprzedzeń narodowych, swój sklep sprzedaje Szlangbaumom;

- miłośnik nauki i wynalazków – Wokulski od młodzieńczych czasów pragnie poszerzać swoją wiedzę, interesuje się nowinkami naukowymi. Nawiązuje współpracę z profesorem Geistem. Fascynacja techniką i odkryciami łączy go z idealistą Julianem Ochockim;

- otwartość na świat – Wokulski interesuje się polityką i zmianami zachodzącymi w społeczeństwach. Podczas pobytu w Paryżu z uwagą przygląda się życiom mieszkańców, porównując ich do obywateli swojego kraju;

- zrozumienie dla postawy pracy organicznej i pracy u podstaw;

- zwolennik postępu – Stanisław zdaje sobie sprawę, że warstwa arystokracji jest nieudolna. Postęp możliwy jest dzięki takim osobom, jak on, przedsiębiorczym, niebojącym się ryzyka i kreatywnym.

Zobacz inne artykuły:

Inne
Dzieje Wokulskiego
„Lalka” – krótki plan wydarzeń
„Lalka” – szczegółowy plan wydarzeń
„Lalka”- streszczenie szczegółowe z testem
„Lalka” – krótkie streszczenie
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok
Ignacy Rzecki – charakterystyka
Interpretacja tytułu „Lalki”
Czas i miejsce akcji w „Lalce”
Najważniejsze problemy w „Lalce”
Tematyka „Lalki”
Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego
Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”
Tomasz Łęcki - charakterystyka
Izabela Łęcka - charakterystyka
Julian Ochocki - charakterystyka
Kompozycja „Lalki”
Ocena Izabeli Łęckiej
Narracja „Lalki” Prusa
Bolesław Prus - biografia
Geneza „Lalki” Prusa
Gatunki występujące w „Lalce”
Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista
„Lalka” Prusa. Obrona romantyzmu czy rozstanie z mitem? Argumenty za i przeciw.
Motyw przyjaźni w „Lalce” Prusa
Motyw pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa
„Lalka” jako powieść o społecznym rozkładzie
„Lalka” jako powieść o nędzy i bogactwie
Filozofia w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o marzeniach
Pozytywizm w „Lalce” Prusa
„Lalka” jako powieść o samotności
Wątek miłosny w „Lalce” Bolesława Prusa
Ludności niemiecka w „Lalce”
Doktor Szuman – charakterystyka
Kazimiera Wąsowska - charakterystyka
Henryk Szlangbaum – charakterystyka
Kazimierz Starski – charakterystyka
Prezesowa Zasławska – charakterystyka
Hrabina Joanna Karolowa – charakterystyka
Helena Stawska – charakterystyka
Na czym polegał tragizm Stanisława Wokulskiego?
Proces o lalkę w utworze Bolesława Prusa
Tło historyczne w „Lalce”
Lud miejski w „Lalce”
Mieszczaństwo w „Lalce”
Zdeklasowana szlachta w „Lalce”
Stanisław Wokulski - charakterystyka
Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem w „Lalce” Prusa
Próba samobójcza Stanisława Wokulskiego bohatera „Lalki” Prusa
Działalność filantropijna Stanisława Wokulskiego
Jak Prus zakończył „Lalkę” i dlaczego tak?
Humor w „Lalce”
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” scharakteryzuj i porównaj postawy i marzenia Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego
Struktura przestrzenna w „Lalce”
Opis Warszawy w „Lalce”
Wielowymiarowość „Lalki” Bolesława Prusa
Symbole w „Lalce” Prusa
Opis Powiśla w „Lalce”
Opis Paryża w „Lalce”
Okoliczności śmierci Ignacego Rzeckiego
Opisz stosunki Rzeckiego z Heleną Stawską
Światopogląd Ignacego Rzeckiego
Kompozycja i styl „Lalki”
Cechy gatunkowe „Lalki”
Twórczość Prusa - kalendarium
Bolesław Prus - kalendarium życia
Nawiązania do „Lalki” w kulturze
Dzieciństwo i młodość Stanisława Wokulskiego
Cytaty opisujące wygląd Paryża w „Lalce” Prusa
Cytaty opisujące wygląd Warszawy w „Lalce” Prusa
Przyjaźń Rzeckiego z Katzem
„Lalka” - najważniejsze cytaty
„Lalka” Bolesława Prusa - sprawdzian ze znajomości lektury z odpowiedziami
Czy znasz Lalkę Bolesława Prusa? – test z odpowiedziami
Pod czyim nazwiskiem Wokulski kupił kamienicę Łęckich?
W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zwrócił się do Izabeli po angielsku?
Co było wykryte na kamieniu w „Lalce” Prusa
Pierwsza miłość prezesowej Zasławskiej
Opowieść Węgiełka o historii kamienia w Zasławiu
Kwestionariusz osobowy Wokulskiego
Kim był Węgiełek?
Kim był Wirski?
Kim był Mraczewski?
Bibliografia
Kim była pani Meliton?
Kim był Rossi?
Kim był Wiliam Colins?
Z kim się ożenił Węgiełek?
Z kim chciał wyswatać Wokulskiego Ignacy Rzecki?
Jak zareagował Wokulski, gdy inkasent Oberman zgubił ponad 400 rubli?Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies