Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Rozłączenie - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Juliusz Słowacki swój liryk „Rozłączenie” napisał nad szwajcarskim jeziorem Leman, 20 lipca 1835 roku.

Poświęcił go swojej rodzicielce, podobnie jak liryk „Do Matki”, w którym pisał:
„W ciemnościach postać mi stoi matczyna,
Niby idąca ku tęczowej bramie —
Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię,
I w oczach widać, że patrzy na syna”.

Podmiot liryczny z wiersza „Rozłączenie” Juliusza Słowackiego można utożsamiać z jego autorem. Przebywający w Szwajcarii poeta bardzo tęsknił za pozostawioną w Polsce matką oraz przyjaciółmi. Najprawdopodobniej to właśnie w kobiecie należy rozpoznać adresatkę wzruszającego i emocjonalnego tekstu, choć na początku identyfikowano ją z Marią Wodzińską, młodzieńczą ukochaną poety.

Wiersz rozpoczyna się zarysowaniem sytuacji lirycznej, w jakiej znalazł się podmiot:
„Rozłączeni - lecz jedno o drugim pamięta;
Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku
I nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku,
Wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta”.

Mimo rozłąki, podmiot liryczny i pozostawiona w kraju osoba pamiętają o sobie, kilometry nie stoją na przeszkodzie w podtrzymywaniu uczucia. Nie jest to łatwa sytuacja, ich serca trawi tęsknota i smutek, przedstawiony metaforycznie jako „biały gołąb”, latający między rozłączonymi i przynoszący im wiadomości o sobie. Dzięki temu ptasiemu posłańcowi podmiot doskonale wie, kiedy bliska mu osoba płacze w samotności lub kiedy oddaje się zajęciom w ogrodzie. Najprawdopodobniej chodzi tu o matkę Słowackiego, Salomeę.

Przywołany „gołąb” jest symbolem chętnie wykorzystywanym w poezji miłosnej, nie tylko romantycznej. Oznacza dobro i niewinność, jest łącznikiem między zakochanymi lub kochającymi się ludźmi.

Kolejna strofa rozwija dowody na niezwykłą więź, łączącą bohaterów. Oddalony o tysiące kilometrów od domu podmiot nadal potrafi szczegółowo opisać zachowanie ukochanej osoby, podświadomie wie, kiedy między innymi przeżywa konsekwencje rozmowy, w której ktoś przywołał imię podmiotu:
„Wiem, o jakiej godzinie wraca bólu fala,
Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska”.
Zamykający zwrotkę dwuwiersz rozpoczyna się bezpośrednim zwrotem do adresatki utworu:
„Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala
I łzę różową leje, i skrą siną błyska”.

Ta oryginalna metafora jest porównaniem ukochanej osoby do jasnej gwiazdy, wyznaczającej podmiotowi drogę do domu.

Nawet mimo dzielącej bohaterów odległości, podmiot potrafi widzieć pozostającą w Polsce adresatkę „Rozłączenia”:
„A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać,
Znając twój dom - i drzewa ogrodu, i kwiaty,
Wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać,
Między jakimi drzewy szukać białej szaty”.

Przywołany w pamięci przez podmiot obraz domu i jego otoczenia przypomina impresjonistyczny pejzaż, nie jest wyraźny, posiada zatarte kontury, jest mglisty. Łatwość, z jaką podmiot wspomina bliską osobę jest także dowodem na głębokość uczucia, jakim ją darzy. Wszystko, co jest z nią związane, jest wprost „wyryte” w pamięci poety.

Niestety, w odróżnieniu od podmiotu, adresatka słów nie zna miejsca jego pobytu, nie potrafi wyobrazić sobie, co akurat porabia:
„Nie wiesz, nad jaką górą wschodzi ta perełka,
Którąm wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę-stróża?
Nie wiesz, że gdzieś daleko, aż u gór podnóża,
Za jeziorem - dojrzałem dwa z okien światełka”.

Wrażenie oddalenia podmiotu od adresatki, czyli najprawdopodobniej syna od matki, podkreślają zestawione ze sobą, kontrastowe obrazy przyrody:
„Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć,
Osrebrzać je księżycem i promienić świtem:
Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies