Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Testament mój - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Motyw wymagającej największych poświęceń walki o wolność kraju, trop samotnego bohatera romantycznego, połączenie horacjańskiego „non omnis moriar” (nie wszystek umrę) z ideą koncepcji tyrtejskiej, negującej bierność i wzywającej do czynu oraz wątek podsumowania swego życia to główne tematy, podejmowane przez Juliusza Słowackiego w jego dziele. Wartym podkreślenia jest fakt, iż „Testament mój” został napisany, gdy cierpiący na wówczas nieuleczalną gruźlicę poeta zaczął przeczuwać zbliżający się koniec.

Poetycki testament rozpoczyna się od pierwszoosobowego wyznania podmiotu lirycznego:
„Żyłem z wami — cierpiałem i płakałem z wami.
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami —
A jak gdyby tu szczęście było — idę smętny”.

Pierwszy wers jest podsumowaniem życia autora, na które składało się przede wszystkim cierpienie i płacz. Ważne jest, że nie robił tego w ukryciu, nie wstydził się łez, jak niektórzy mężczyźni, przeciwnie – nawet teraz, z perspektywy czasu (czas przeszły czasowników) wspomina to bez skrępowania.

Czołową zasadą postępowania podmiotu lirycznego było otaczanie się szlachetnymi osobami, a co za tym idzie – praca nad sobą, aby im dorównać.

Niestety, życie jest wielką zagadką i „dziś” musi opuścić przyjaciół, „iść w cień – z duchami”, co można interpretować jako poetycką metaforę przymusowej, politycznej emigracji. Głównym uczuciem, towarzyszącym podmiotowi podczas wyjazdu z kraju, jest smutek.

W kolejnej zwrotce podmiot odsłania kolejne fakty ze swojego życia:
„Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia: —
Imię moje tak przeszło jako błyskawica
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia”.

Zacytowana część pozwala na utożsamienie podmiotu ze Słowackim, który także nie doczekał się potomka. W odróżnieniu jednak od przewidywań, autor „Testamentu” na trwałe zapisał się w kanonie polskiej literatury, jego imię nie „przeszło jak błyskawica”, jest obecne w każdej definicji hasła „polski romantyzm”. Wprawdzie nie pozostawił po sobie majątku materialnego, ale większe znaczenie dla potomnych od pieniędzy i kosztowności ma jego dorobek poetycki.
Trzecia strofa jest bezpośrednim wyzwaniem przez podmiot adresatów swojego wyzwania, czyli dawnych kolegów, przyjaciół, światopoglądowych kompanów:
„Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode:
A póki okręt walczył — siedziałem na maszcie,
A gdy tonął — z okrętem poszedłem pod wodę...”.

To na nich spoczywa obowiązek dbałości o prawdę, iż podmiot swoje młode lata podarował ojczyźnie, stojąc w pierwszym szeregu walczących, trwających na posterunku do końca. Metafora tonącego okrętu jako symbolu ojczyzny jest wykorzystywana po dziś dzień.

Projekcja przyszłości jest tematem kolejnego fragmentu liryku:
„Ale kiedyś — o smętnych losach zadumany
Mojej biednej ojczyzny — przyzna, kto szlachetny,
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,
Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny”.

Słowa skierowane do szerokiej potomności, w której możemy odnaleźć nawet nas, generację XXI wieku, są aktualne nawet mimo upływu lat. Słowacki wyraża w nich nadzieję, iż refleksji na temat skutków powstania listopadowego i roli poety w kształtowaniu narodowej świadomości oraz w walce o wolność ojczyzny będzie towarzyszyło przekonanie o jego pełnym oddaniu sprawie.

W następnej strofie podmiot bezpośrednio nawiązuje do tytułowego testamentu, wyrażając swoje pragnienia odnośnie pochówku. Jego marzeniem nie jest głośny pogrzeb, lecz skromne, nocne pożegnanie przez najbliższych i złożenie jego prochów w ziemi, jego pierwszej matce (lub według innej interpretacji – przekazania prochów jego rodzonej matce):

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies