Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Zima miejska - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Kilka słów wstępu

„Zima miejska” jest pierwszym wierszem Adama Mickiewicza, który ukazał się drukiem. Napisany niewprawnym piórem młodego studenta utwór został opublikowany w listopadzie 1818 roku na łamach „Tygodnika Wileńskiego”, a napisany – zdaniem badacza twórczości poety, Czesława Zgorzelskiego – na jesieni roku poprzedniego.

Pierwsze publiczne odczytanie liryku miało z kolei miejsce na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa Filomatów, 14 września 1818 roku, którego autor był czołowym działaczem. Z tego też powodu dzieło jest zaliczane do grona „wierszy filareckich”.

Wiersz jest zapisem – jak wskazuje sam tytuł – wyglądu zimowego pejzażu i rozrywek, którym oddaje się młodzież. Co jeszcze kryje w sobie debiutanckie dzieło młodego poety, który później okaże się być czołowym wieszczem epoki polskiego romantyzmu? Doskonałą odpowiedzią na to pytanie jest fragment opracowania wspominanego już Zgorzelskiego: „Cóż mógłby o nich [utwory „Zima miejsca” oraz „Przepowiednia] powiedzieć historyk literatury? Przede wszystkim uderzyłaby go różnorodność debiutu poetyckiego mimo jednolitości tradycyjnego, klasycystyczno-sentymentalnego kierunku: „heroikomiczne opisanie” „powabów zimy”, cos w rodzaju dyskretnej, poetycko zamaskowanej satyry na zbytkowny żywot paniczyków ze „złotej młodzieży"; wysoko retoryczny wiersz programowy, w istocie - mowa wierszowana, inaugurująca nowy rok pracy filomatów” (Cz. Zgorzelski „Owoce wileńsko-kowieńskiej twórczości lirycznej”, [w:] tegoż, „O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień”, Warszawa 2001).

Interpretacja

„Zima miejska” jest zapisem pejzażu białej pory roku oraz rozrywek, jakim w tym czasie oddawała się mieszczańska młodzież początku XIX wieku. Adam Mickiewicz stworzył tu oryginalną metodę obrazowania, opartą na: „ambicji nienazywania rzeczy własnymi ich imionami; (…) stosowaniu całego łańcucha omówień, celowo w przemyślności swej żartobliwych; (…) gromadzeniu niełatwych do rozszyfrowania metonimii” (Cz. Zgorzelski, „O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień”, Warszawa 2001).
Utrzymany w żartobliwym tonie utwór rozpoczyna się podsumowaniem wszystkich etapów pogody, jakie zmieniały otoczenie przed nastaniem zimy:
„Przeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato
I przykre miastu jesienne potopy”.

Po deszczowych wiosnach, upalnych latach i wypełnionych ulewami jesieniach przyszła pora na zimę:
„Już bruk ziębiącą obleczony szatą”.

Podmiot ujawnia swoją obecność w drugiej strofie, gdy identyfikuje się ze wszystkimi młodymi, zmuszonymi przez jesienną słotę do pozostawania w domu niczym więźniowie:
„Więzieni słotą w domowej katuszy,
Dziś na swobodne gdy wyjrzem powietrze”.

Ta deklaracja wyjścia na „powietrze” może być interpretowana jako manifestacja walki o wolność – polski naród wystarczająco długo pozostawał w niewoli, teraz nastał czas nowego pokolenia, teraz młode umysły spróbują zawalczyć o wolność.

Trzecia strofa rozpoczyna się apostrofą do zimy:
„Witaj! narodom miejskim pora błoga”.

Mieszkańcy miast radośnie witają zimę, określaną tutaj jako porę „błogą”, bardzo pożądaną i wyczekiwaną. Zimny powiew wiatru czy mroźny podmuch śniegu sprawią, iż ludzie obudzą się z jesiennego marazmu (staną zjednoczenia do walki), wyjdą z domów i w końcu złapią świeży oddech (spojrzą na swoją sytuację z nowej perspektywy). Przejmujące zimno okaże się przyjemne, orzeźwiające:
„Tu wszystko czerstwi, weseli, zachwyca,
Czy ciągnę tchnienie, co się zimnem czyści,

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies