Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Snuć miłość - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Zaliczany do grona liryków lozańskich wiersz „Snuć miłość’ Adama Mickiewicza oscyluje – jak wskazuje sam tytuł – wokół uniwersalnej tematyki jednego z najpiękniejszych ludzkich uczuć. Marian Stala, autor opracowania dzieła romantycznego wieszcza, trafnie podkreśla główną problematykę wiersza: „Lozańskie wiersze Mickiewicza wskazują drogę, której początkiem jest doświadczenie pustki, kresem zaś – perspektywa nowej, napełnionej sensem egzystencji. W tak pojętej duchowo-cielesnej wędrówce pojawiają się także (…) słowa o miłości”.

Ciekawostką jest fakt, iż rękopis jednego z najpiękniejszych, lecz niestety najmniej znanych wierszy Mickiewicza traktujących o miłości nie wskazywał na liryczną tematykę i poetyckie obrazy, nakreślone przez autora.

Czesław Zgorzelski w swoim artykule „O sztuce lirycznej Mickiewicza („Zeszyty Naukowe KUL”, 1959, nr 1) przybliża wygląd manuskryptu tekstu „Snuć miłość”: „Zapis poety pospieszny, z wielu błędami, z opuszczeniami liter i z innymi zniekształceniami słów, jest brulionem w niektórych swych partiach trudnym do odczytania; zwłaszcza tam, gdzie pismo pokryte jest plamami atramentowymi (...); pochodzą one z przekreśleń tekstu wpisanego na poprzedniej stronicy (...) i z powodu zamknięcia notatnika, zanim wysechł atrament zapisu”.

W zaledwie 12 wersach Mickiewiczowi udało się stworzyć własną definicję miłości. W pierwszej, wydzielonej graficznie części podmiot liryczny tworzy szereg zestawień i porównań tytułowego uczucia z zachowaniem owadów czy poetyckimi obrazami świata, podejmując próbę poetyckiego przedstawienia, skąd pochodzi miłość i jak „promieniuje”.

Wieszcz przyjmuje pozę doświadczonego obserwatora, który wyrobił sobie pogląd i chce się nim podzielić z odbiorcą. Autor w mistrzowski sposób opisuje moment narodzin w sercu człowieka uczucia oraz wylicza sposoby, jak należy „snuć miłość”, czyli kochać:
Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje”.
Pierwsza strategia polega na sugerowaniu się człowieka zachowaniem jedwabnika. Kochać należy właśnie tak, jak czyni to owad, który spokojnie przędzie nić w kokonie z własnych trzewi – niespiesznie, lecz stanowczo. Metaforyczny sens tego porównania jest jasny: miłość rodzi się w ludzkim wnętrzu, lecz należy się nią dzielić „na zewnątrz”, nieustannie obdarowywać kogoś innego.

„Pochodzenie miłości z wnętrza, z serca sprawia, że zyskuje ona rys indywidualny, osobisty, określony przez tego, kto okazał się zdolny, by kochać. Jest to zarazem wskazanie jej rangi – skoro pochodzi z wnętrza, z centrum, jej znaczenie jest niebagatelne” (D. Polańczyk, „Poezje Adama Mickiewicza – cz. II”, Lublin).

Formalna wyrazistość tej dotykającej setna sprawy analogii została osiągnięta dzięki sięgnięciu przez Mickiewicza po zabiegi fonetyczne, czyli zastosowanie spółgłosek szczelinowych („s”, „ś”, „w”, „rz”) i zwarto-szczelinowych („ć”) oraz zmiękczonych półotwartych „m” („miłość”) oraz „n” („nić”). Celowe było także spiętrzenie w metaforze samogłosek, przez co wers nabrał „miękkości” i sprawił, że czytelnik zaczął myśleć o miłości jak o czynności, który „snuje się” niczym jedwabna nić.

Drugi wers tekstu niesie kolejną radę dla odbiorcy od autora i kolejny poetycki obraz. Zdaniem Mickiewicza, miłość należy:
„Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje”.

Człowiek powinien obdarowywać szczerym uczuciem innych ludzi, niczym źródło udostępnia spragnionym wodę. Motywy akwatyczne są bardzo popularne literaturze. Pierwsze wzmianki o wodzie pojawiły się już w „Biblii”, gdzie już w „Starym Testamencie” na początku czytamy, że „Duch Boży unosił się nad wodami”. Z kolei w „Nowym Testamencie” woda pojawia się jako symbol siły, Jezus mówi o „wodzie życia”.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies